ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Метеорологічна обсерваторія Метеорологічна обсерваторія

Ідею створення метеорол. обсерваторії у м. Київі було викладено в трав. 1844 у листі С.-Петерб. АН до попечителя Київ. учбового округу. 20.12.1844 лист розглянуто на засіданні ради Київ. ун-ту і прийнято рішення про необхідність орг. обсерваторії при ун-ті під кер. проф. фізики. 29.10.1846 на засіданні ІІ відділення філософського ф-ту, куди входила каф. фізики, ухвалена необхідність буд-ва приміщення для обсерваторії та придбання відповідних інструментів. 8.07.1848 радою ун-ту вирішено розташувати невелику окрему споруду метеорол. обсерваторії в Бот. саду. 19.07.1848 архітектор В. Беретті отримав наказ ректора про розбудову проекту та кошторису будівлі. 18.05.1851 розпочалося буд-во, яке тривало до літа 1854, а ще майже рік тривало її опорядження та укомплектування. 19.04.1855 розпочалися регулярні (4 рази на добу) метеорол. спостереження. Офіційне відкриття обсерваторії відбулося 15.05.1855. Першим дир. обсерваторії був проф. Е.А. Кнорр. З 1858 обсерваторією керував М.І. Тализін. При ньому у 1863 почали публікуватись результати метеорол. спостережень у щомісячному унів. вид. 1965-85 обсерваторію очолював проф. М.П. Авенаріус (1835-95). Двадцятилітній період його діяльності характеризувався розширенням об’єму вимірів, створенням київ. школи метеорологів, публікаціями наук. робіт. У 1885 обсерваторію прийняв хранитель фіз. каб. К.Н. Жук, а у груд. 1890 її очолив П.І. Броунов (1852-1927), засновник школи агрометеорології в Росії. З 1896 обсерваторію очолював Й.Й. Косоногов (1866-1922) у подальшому дійсн. чл. АН УСРР. У 1900, коли Й.Й. Косоногов почав завідувати каф. теорет. фізики Київ. ун-ту, обсерваторію та її метеорол. сітку знову очолив К.Н. Жук, котрий також керував метеорол. обсерваторією Київ. політехн. ін-ту. У післяреволюційні роки 1919-34 обсерваторією керував видатний вчен. Б.І. Срезневський, акад. АН України (1920). Випускник С.-Петерб. ун-ту, С. викладав у Моск. ун-ті, згодом проф. Дерптського (Таруського) ун-ту, а у 1919 очолив Метеорол. обсерваторію Київ. ун-ту. З 1919 до поч. 1930-х діяльність Київ. обсерваторії пов’язана з ім’ям Б.Ф. Срезневського (1857-34) – метеоролога і кліматолога, акад. АН України (1920), основоположника метеорології на Україні. У листоп. 1921 Рада Нар. Комісарів УРСР прийняла декрет про створення Укр. метеорол. служби – Укрмету. Всім відомствам було заборонено мати окрему від Укрмету службу погоди. Обсерваторія Київ. ун-ту також увійшла до сітки Укрмету, проте до 1929 залишалася у складі ун-ту. У 1925 Київ. метеорол. обсерваторія реорганізована в магнітометеорологічну і передана в підпорядкування до Укрнауки. З 1929 обсерваторія перейменована в геофіз. і увійшла до складу щойно створеної гідрометеорологічної служби УРСР. З цього моменту іст. будівля метеорол. обсерваторії для створення та функціонування, якої в ХІХ ст. було докладено великих зусиль вчених і адміністрації Ун-ту св. Володимира, була фактично втраченою для ун-ту. До кінця 1930-х в обсерваторії проводилися метеорол.і спостереження та наук. дослідження. У роки Другої світової війни гідрометеорологічну службу було евакуйовано з Києва. У повоєнні роки в будинку розташувалися різні гідрометеорологічні підрозділи, а 1959-64 споруду використовувала гол. обсерваторія Укр. гідрометеорологічної служби. У 1964 для гол. гідрометеорол. обсерваторії побудовано нове приміщення на проспекті Науки, а в будівлі по вул. Толстого, 14 розташувався обчисл. центр управ. метеорол. служби УРСР. З кінця 1980-х будинок обсерваторії використовувався Київ. радіоекологічним відділенням НВО «Тайфун», а в 1992 за розпорядженням КМ України був переданий УААН для розміщення ін-ту радіоекології. Згодом після проведення реконструкції у іст. будівлі метеорол. обсерваторії розміщено розважальний заклад. Нині Цн. геофіз. обсерваторія (нинішня назва з 1996) знаходиться на проспекті Науки, 39 і з 2005 входить до складу МНС України. На базі обсерваторії щорічно проходять практику десятки студентів – майбутніх гідрологів, метеорологів, екологів, які навчаються як в Київ. ун-ті, так і в ін. навч. закладах України, а дані її архіву широко використовуються при написанні курсових, бакалаврських, канд. дисертацій та різних наук. робіт. З 1988 Цн. геофіз. обсерваторію очолює випускник географічного ф-ту Київ. ун-ту, почесний працівник гідрометслужб України та Росії О.О. Косовець. З нагоди 150-річчя з дня заснування Цн. геофіз. обсерваторія нагороджена Грамотою ВР. С.І. Сніжко, О.О. Косовець

Авенаріус Михайло Петрович

  • Останні зміни:
07.09.1835- 04.09.1895

Місце народження: Царське Село, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізики.
Наукове звання: заслужений ординарний професор, чл.-кор. Петерб. АН.
Закінчив С.-Петерб. ун-т (1858) зі ступенем канд. мат. наук. В Ун-ті св. Володимира: 1865 на каф. фізики, з 1866 екстраордин., 1867 ордин. проф., 1869–90 зав. каф. фізики. Водночас 1865–85 обіймав посаду дир. Метеорологічної обсерваторії.

Читати далі >Броунов Петро Іванович

  • Останні зміни:
21.12.1852- 24.04.1927

Місце народження: м. Санкт-Петербург .
Наукове звання: професор, чл.-кор. Петерб. АН, Рос. АН та АН СРСР.
Після закінчення 1875 мат. відділення фіз.-мат. ф-ту С.-Петерб. ун-ту продовжив у ньому підготовку до викл. діяльності. Після захисту магіст. дис. (1882) поступив приват-доц. у СПб. ун-т. Отримав ступінь д-ра фіз. географії (1886). 1877-80 працював у службі погоди Гол. фіз. обсерваторії (тепер Гол. геофіз. обсерваторія ім. О.І. Воєйкова, СПб.).

Читати далі >Косоногов Йосип Йосипович

  • Останні зміни:
31.03.1866- 22.03.1922

Місце народження: м. Каменськ-Шахтинський Ростовська область, РФ.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1889 Ун-т св. Володимира. Працював асист. на каф. фізики Ун-ту св. Володимира. 1895-1902 керував Метеорологічною обсерваторією та Придніпровською метеорол. мережею. 1901 після захисту магіст. дис. призначений екстраордин. проф. каф. фізики. У 1922 обраний акад. ВУАН. 1903-22 працював в Ун-ті св. Володимира на посаді проф., зав. каф. фізичної географії. Завідував каб. фіз. географії. 1904-22 керував роботою каф. теорет. фізики та фіз. лаб., ордин. проф.

Читати далі >Срезневський Борис Ізмаїлович

  • Останні зміни:
19.03.1857- 24.03.1934

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1879 фіз.-мат. ф-т С.-Петерб. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1919, очолював Метеорологічну обсерваторію. Читав лекції з метеорології і геофізики у Київ. ІНО.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи