ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Броунов Петро Іванович

21.12.1852 - 24.04.1927

Місце народження: м. Санкт-Петербург .
Наукове звання: професор, чл.-кор. Петерб. АН, Рос. АН та АН СРСР.

Після закінчення 1875 мат. відділення фіз.-мат. ф-ту С.-Петерб. ун-ту продовжив у ньому підготовку до викл. діяльності. Після захисту магіст. дис. «Поступальний рух циклонів та антициклонів в Європі і особливо в Росії» (1882) поступив приват-доц. у СПб. ун-т. Отримав ступінь д-ра фіз. географії (1886), захистивши дис. «Часові барометричні максимуми в Європі». 1877-80 працював у службі погоди Гол. фіз. обсерваторії (тепер Гол. геофіз. обсерваторія ім. О.І. Воєйкова, СПб.). 1887 відряджений від С.-Петерб. ун-ту за кордон для ознайомлення з метеорол. і магнітними установами Зх. Європи. Читав лекції з фізики і фіз. географії на ВЖК (1887-90). Затверджується у званні ордин. проф. (1890) Ун-ту св. Володимира. Викладає фіз. географію, метеорологію і земний магнетизм. Водночас обіймає посаду дир. Метеорологічної обсерваторії. У 1892 організував Придніпровську мережу метеорол. станцій, перед якою поставив широку програму агрометеорологічних спостережень і всебічного вивчення клімату України. 1895 призначають чл. Ученого комітету мін-ва землеробства і зав. метеорол. бюро мін-ва. 1900 обирається проф. географії С.-Петерб. ун-ту. Один із засновників агрометеорології. Найважливіші наук. праці в галузі метеорології та фіз. географії. Значну увагу приділяв питанням будови і заг. вигляду Земної кулі. Увів поняття «зовн.» (геогр.) оболонки Землі (1910), яка становить предмет фіз. географії як науки. Запропонував методи передбачення руху циклонів за зміною тиску та положенням ізотерм на синоптичній карті (1878), обґрунтував утворення і рух циклонів. Виявив у житті культ. рослин «критичні періоди», коли вони дуже чутливі до нестачі вологи або тепла. Підготував атлас ізокліматичних зон Землі (1925).

Осн. праці: Поступательное движение циклонов и антициклонов в Европе и преимущественно в России // Записки императорского Русского географического общества, 1882. Т. 12. Вып. 1; Метеорология как наука о вихревых движениях воздуха // Морской сборник, 1897. № 3; Курс физической географии. 2-е изд. СПб., 1917; Атмосферная оптика. М., 1924; Курс метеорологии. М., 1927. Л-ра: Географи Київського університету. К., 2003; Максимов С.А. П.И. Броунов – основоположник сельскохозяйственной метеорологии. Л., 1952 (б-ка трудов Броунова); Гун М.І. Діяльність Петра Івановича Броунова у Київському університеті // Наук. записки КДУ. 1953. Т. 12. Вип. 2. Труди геогр. ф-ту. № 2. Арх.: ДАК. Ф. 16, оп. 465, спр. 4772, арк. 46-51. 

Автор: В.І. Затула

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи