ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косоногов Йосип Йосипович

31.03.1866 - 22.03.1922

Місце народження: м. Каменськ-Шахтинський Ростовська область, РФ.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.

Закінчив 1889 Ун-т св. Володимира. 1904 захистив докт. дис. «Оптический резонанс как причина избирательного отражения и поглощения света», став ордин. проф. Працював асист. на каф. фізики Ун-ту св. Володимира. 1895-1902 керував Метеорологічною обсерваторією та Придніпровською метеорол. мережею. 1901 після захисту магіст. дис. «К вопросу о диэлектриках» призначений екстраордин. проф. каф. фізики. У 1922 обраний акад. ВУАН. 1903-22 працював в Ун-ті св. Володимира на посаді проф., зав. каф. фізичної географії. Завідував каб. фіз. географії. 1904-22 керував роботою каф. теорет. фізики та фіз. лаб., ордин. проф. Викладав курси фізики для студентів медичного ф-ту, курси експерим. та теорет. фізики для студентів фіз.-мат. ф-ту, метеорології, фіз. географії. К. надруковані курси лекцій «Основания физики», «Теория света», написані книги для сш «Концентрический учебник физики для средних учебных заведений», «Первые беседы по физике», «Начальная физика. Курс первой ступени». Неодноразово ставив питання про заснування при Київ. ун-ті Фіз. ін-ту. 1914-16 викладав фіз. географію на курсах підвищення кваліфікації учителів-географів м. Києва. Сфера наук. діяльності: дослідження з фізики діелектриків, електр. коливань, оптичного резонансу, метеорології і фіз. географії. Вивчав річний хід тривалості сонячного сяйва, інтенсивність нічного випромінювання, а також залежність розвитку цукрових буряків та їх врожаю від температури і вологості повітря, атмосферних опадів, хмарності та ін. метеорол. величин. Найважливіші наук. праці стосуються дослідження оптичного резонансу та електролізу за допомогою ультрамікроскопу. Ініціатор видання с.-г. бюлетеня Метеорол. обсерваторії, а також окремого вид. про стан цукробурякових плантацій.

Осн. праці: Атмосферное електричество и земной магнетизм. К., 1898; Концентрический учебник физики. М., 1914; Экспериментальные приемы определения диэлектрических коэффициентов. СПб., 1903; Оптический резонанс; Продолжительность солнечного сияния в Киеве за 1894-1897 гг. К., 1898; Основания физики. К., 1914, 1919. Л-ра: АН України. Персональний склад. 1918-1993. К., 1993; Географи Київського університету. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008; Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской власти. Л., 1970; История АН Украинской ССР. К., 1979; Й.Й. Косоногов (до 90-річчя з дня народження) // Радянська школа, 1956. № 3; Локтєв В., Пономаренко Л. Фундамент природознавства (Сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України) // Вісник Національної Академії Наук України, 2009. №2. 

Автор: В.І. Затула

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи