ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Метеорології та кліматології кафедра Метеорології та кліматології кафедра

Заснована 1949 з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-метеорологів та кліматологів для забезпечення потреб військ. і цивіл. авіації, морськ. флоту, сіл. гос-ва, які бурхливо розвивалися у повоєнні роки. Підготовка фахівців-метеорологів проводилася у Київ. ун-ті практично з часу його заснування. Об’єктивною передумовою організації підготовки метеорологів у І пол. XIX ст. став розвиток різних галузей гос-ва, особливо сіл., функціонування транспорту, що викликало попит на метеорол. й синоптичні дані. Викладання метереології розпочалося спочатку в рамках курсу лекцій з фіз. географії – як її осн. розділу, а у 2 пол. ХІХ ст. вона стає самостійною дисципліною навч. процесу. Найголовніші етапи розвитку: 1846 почалося викладання метеорології (проф. Е.А. Кнорр); 1855 засновано Метеорологічну обсерваторію при Ун-ті св. Володимира; 1865 початок актинометричних досліджень та атмосферної електрики (чл.-кор. РАН проф. М.П. Авенаріус); 1888 вперше на теренах Рос. імперії в Ун-ті св. Володимира було організовано реєстрацію прямої сонячної радіації (проф. Р.М. Савельєв); 1892 організація Придніпровської мережі метеорол. станцій (проф. П.І. Броунов); 1895-1915 викладання метеорології та кер. Метеорол. обсерваторією здійснює проф. Й.Й. Косоногов (акад. ВУАН з 1922); 1920 початок аерологічних та оптичних спостережень (акад. УАН, проф. Б.І. Срезневський); 1926 Б.І. Срезневський організував при Укрнауці наук.-досл. каф. геофізики та сільсько-господарвької метеорології; 1949 на географічному ф-ті створено каф. метеорології та кліматології. Перший зав. каф. – геофізик і метеоролог, проф. І.К. Половко (1949-53), згодом – проф. В.П. Попов (1953-74), проф. М.І. Щербань (1974-91), проф. В.М. Волощук (1991-2002). З 2002 каф. завідує д-р геогр. наук, проф. С.І. Сніжко. Видатні представники: Е.А. Кнорр, М.І. Тализін, М.П. Авенаріус, О.В. Клосовський, К.М. Жук, Р.М. Савельєв, П.І. Броунов, Й.Й. Косоногов, Б.І. Срезневський, І.К. Половко, В.П. Попов, М.І. Щербань, В.М. Волощук. Розвиток метеорол. наук. напрямку в Ун-ті св. Володимира сприяв своренню не тільки Метеорол. обсерваторії (1855), геогр. ф-ту (1933), каф. метеорології та кліматології, а й цілої галузі – метеорол. служби України (нині Держ. гідрометеорологічна служба). На кафедрі працює 7 штатних викладачів, з них – 2 професори, доктори геогр. та фіз.-мат. наук, 3 доц., 2 асист. – канд. наук. Наук. напрямки: мат. моделювання атмосферних процесів, гідрометеорологічні аспекти зміни клімату, прикладні дослідження забруднення атмосфери. Лише за останні 5 років каф. опубліковано 250 наук. публікацій у вітчизн. та 45 заруб. журн., бл. 20 підручників та монографій. Найважливішими з них монографії: «Клімат України», «Стихійні метеорологічні явища на території України», підручник «Основи метеорології», «Математичне моделювання атмосферних процесів» і ін. Каф. підтримує наук. зв’язки з Держ. гідрометеорологічною службою, з Мін-вом екології та природ. ресурсів, Мін-вом з надзвичайних ситуацій, з МО України, з Ун-том Склодовської-Кюрі (Польща), з Вестфальським і Потсдамським ун-тами (Німеччина), з Кембриджським ун-том (Велика Британія), з Ін-том метеорології Фрайбургського ун-ту (Німеччиеа), з Ін-том атмосфери та клімату (IACETH) при Швейцарському федеральному технол. ін-ті (ETHZ, Цюрих, Швейцарія), з Російським державним гідрометеорологічним університетом (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Л-ра: Известия университета св. Владимира. 1876-1880; Гидрометеорологическая служба за 50 лет Советской власти. Л., 1970; Гук М.І. Діяльність П.І. Броунова у Київському університеті. // Труди географічного факультету КДУ, 1953. №2. Нездюров Д.Ф. А.В.Клоссовский – первый русский метеоролог-геофизик (1951); Нездюров Д.П., Половко И.К., Щербань М.І. Із історії вивчення клімату України. // Географічний збірник КДУ, 1954. №3; Щербань М.І. Касян Миколайович Жук як метеоролог. // Геогр. зб. УГТ. 1962. №6; Колісник П.І. О.В. Клосовський – видатний вчений педагог, громадський діяч. // Географічний збірник УГТ, 1962. №6; Щербань М.І., Пищолка В.М., Щербань І.М. До 110-річчя від дня народження І.К.Половка. // Укр. геогр. журнал, 1997. №3; Географи Київського університету. К., 2003; Географічному факультету 70 років. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008; Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 55 років. К., 2004. С.І. Сніжко

Волощук Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
02.04.1938

Місце народження: с. Давидківці Чортківського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 ЛДУ імені Івана Франка. 1991-2002 зав. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту, з 2002 проф. З 2003 гол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту.

Читати далі >Воронов Геннадій Сергійович

 • Останні зміни:
02.10.1936

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 Одес. гідрометеорол. ін-т зі спец. «інженер-метеоролог». Канд. дис. «Дослідження грозо-градових процесів у Молдавії» (1972). 1975-76 гол. управлінням гідрометслужби при РМ СРСР, відряджений у Швейцарію для організації протиградових робіт і проведення опер. заходів. 1980-87 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Укр. НДІ (м. Київ). Обіймав посаду 1987-2002 доц. каф. метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Затула Василь Іванович

 • Останні зміни:
15.06.1966

Місце народження: смт. Вапнярка Томашпільського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1988 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Метеорологічний режим і забруднення повітря у великих містах України (на прикладі Києва)» (1993). У Київ. ун-ті 1991-92 наук. співроб. геогр. ф-ту. 1993-2003 старш. викл., доц., 1995-2003 зав. каф. географії та екології Уманcького пед. ун-ту ім. Павла Тичини. З 2003 працює доц. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту.

Читати далі >Кобзистий Павло Іванович

 • Останні зміни:
01.09.1939- 19.08.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту за фахом «географ-кліматолог». Канд. дис. «Исследование полей гроз, града и ливней в степной зоне Украины на примере экспериментального метеорологического полигона» (1971). У Київ. ун-ті: з 1970 асист., старш. викл., з 1980 доц. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >Колісник Петро Іванович

 • Останні зміни:
04.05.1921- 15.03.1996

Місце народження: с. Чимериське Буківського, тепер Маньківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1939 Уманське пед. уч-ще. 1939 вступив до Черкас. пед. ін-ту, з 2 курсу мобілізований в армію. Закінчив 1951 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «кліматологія», 1954 асп-ру ун-ту. 1959-87 доц. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту.

Читати далі >Круківська Алла Володимирівна

 • Останні зміни:
16.04.1974

Місце народження: с. Синівка Липоводолинського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчила 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур» (2008). З 2011 р. працює у Київ. ун-ті.

Читати далі >Науменко Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
24.08.1961

Місце народження: с. Ставчани Хотинського району Чернівецької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1983 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «метеорологія», 1987 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Формування та розподіл опадів у літній сезон року на території степової зони Української РСР» (1988). У Київ. ун-ті 1987-2001 на каф. метеорології та кліматології: 1987-93 асист., 1993-97 доц., 1997-2001 доц. за сумісн.

Читати далі >Паламарчук Людмила Василівна

 • Останні зміни:
05.09.1955

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила 1978 географічний ф-т Київ. ун-ту каф. метеорології та кліматології зі спец. «географ-метеоролог». Працювала 1978-93 в Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ті: інженер-бортаеролог, старш. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. 1993-2001 – в НПУ ім. Михайла Драгоманова: старш. викл., доц. каф. географії України та краєзнавства. У Київ. ун-ті працює з черв. 2001 доц. каф. метеорології та кліматології геогр. ф-ту.

Читати далі >Половко Іван Кирилович

 • Останні зміни:
20.07.1887- 24.04.1967

Місце народження: м. Ічня Чернігівської губернії, тепер Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 фізичний ф-т Київ. ун-ту. 1919 за конкурсом зараховують до асп-ри. 1921 склав магістерський іспит та отримав право на викладання У Київ. ун-ті працював з 1912 на фіз. ф-ті. 1912-36 – у Метеорол. обсерваторії Київ. ун-ту: спостерігач, лаборант, асист., старш. асист., геофізик, старш. геофізик. 1937-41– проф., зав. каф. фізичної географії, 1949-53 – зав. каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту, 1953-56 проф. каф.

Читати далі >Попов Валентин Петрович

 • Останні зміни:
29.04.1894- 06.09.1976

Місце народження: м. Рильськ Курської губенії, Росія .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався у Київ. 1913-15 та Моск. 1916-18 ун-тах. Докт. дис. «Баланс вологи в ґрунті і його географічні коефіцієнти» (1943). У Київ. ун-ті: 1948-52 кер. відділу фіз. географії НДІ географії, з 1952 проф. каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту, 1953-74 зав. каф.

Читати далі >Прихотько Геннадій Федорович

 • Останні зміни:
23.07.1913- 25.11.1965

Місце народження: м. П’ятигорськ Ставропольського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1937 Харків. гідрометінститут. 1937 – працює в ГОГФ Севастополя, 1938-1940 Харків. гідрометінституті. 1940–1945 – у гідрографічному управл. Північного Флоту. 1945–1947 нач. 1-го гол. управ. гідрометеослужби при Раді Міністрів СРСР. 1947 – заст. дир. Київ. геофіз. обсерваторії. 1949-1951 працював у Київ. ун-ті, з 1953 доц. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >Проценко Григорій Данилович

 • Останні зміни:
06.12.1935

Місце народження: с. Майданівка Звенигородського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1963 працював старш. інженером-синоптиком авіаметеостанцій Шар'я та Кострома Верхнєволзького управ. Гідрометслужби СРСР, з 1968 – мол. наук. співроб. відділу агроекології УкрНДІ садівництва. У Київ. ун-ті викладав 1975-2002 на каф. метеорології та кліматології. В.о. заст. декана заочного відділення, заст. декана з навч. роботи геогр. ф-ту.

Читати далі >Прусов Віталій Арсенійович

 • Останні зміни:
16.02.1940

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1964 теплотехнічний ф-т КПІ зі спец. «теплоенергетичне устаткування електростанцій». 1964-67 інженер відділу термодинаміки газових потоків Ін-ту техн. теплофізики АН УРСР. 1967-83 інженер, старш. інженер, старш. викл., доц. каф. обчисл. математики та програмування КІІЦА. З 2007 проф. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту.

Читати далі >Ромушкевич Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
17.12.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1952: старш. інженер лаб. спелеології, з 1956 асист. каф. метеорології та кліматології, з 1963 старш. викл., з 1964 доц. Канд. дис. «Суховії в Україні» (1960).

Читати далі >Сніжко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
18.03.1958

Місце народження: с. Старе Бориспільського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особливості формування біогенного стоку річок басейну Дніпра» (1989, Ростов-на-Дону), докт. дис. «Теорія та методи аналізу регіональних гідрохімічних систем» (2002). У Київ. ун-ті з 1979: інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., доц. каф. гідрології та гідрохімії, зав. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >Шевченко Ольга Григорівна

 • Останні зміни:
27.01.1983

Місце народження: м. Городище Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила у 2005 р. географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві» (2009). З 2008 р. працює у Київ. ун-ті.

Читати далі >Щербань Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
30.04.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила 1976 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «географ-метеоролог», 1979 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. Канд. дис. «Просторово-часовий розподіл снігового покриву в Україні» (1990). Працювала 1979-91 мол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту, 1991-2000 старш. наук. співроб. наук.-досл. екон. ін-ту Мінекономіки України. У Київ. ун-ті: з 2001 наук. співроб., з 2001 доц. каф. метеорології та кліматології геогр. ф-ту.

Читати далі >Щербань Михайло Ілліч

 • Останні зміни:
23.02.1921- 21.07.2000

Місце народження: с. Зарічанка Чемеровецького району Хмельницької області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Учасн. бойових дій у ВВВ. Закінчив 1945 Київ. ун-т, 1952 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті 1952-91 на каф. метеорології та кліматології: з 1954 викл., доц., 1968-80 декан геогр. ф-ту, 1974-91 зав. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи