ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науменко Людмила Юріївна

24.08.1961

Місце народження: с. Ставчани Хотинського району Чернівецької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1983 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «метеорологія», 1987 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Формування та розподіл опадів у літній сезон року на території степової зони Української РСР» (1988). У Київ. ун-ті 1987-2001 на каф. метеорології та кліматології: 1987-93 асист., 1993-97 доц., 1997-2001 доц. за сумісн. Читала лекції та проводила практ. заняття з курсів: «Метеорологія та кліматологія», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Синоптична метеорологія», «Дистанційні методи дослідження атмосфери». На громад. засадах в.о. вчен. секретаря Вчен. ради геогр. ф-ту, заст. декана з заруб. зв'язків. Сфера наук. досліджень: вивчення режиму зволоження території України, проведення типізації опадоутворюючих циркуляційних процесів, дослідження особливостей атмосферного вологообміну, виконання аналізу просторово-часової стат. структури полів опадів.

Автор понад понад 30 наук. праць.

Осн. праці: О роли циркуляционных процессов в формировании полей летних осадков в степной зоне Украины // Труды УкрНИИ Госкомгидромета, 1987. Вып. 225; Складові вологообігу при різних типах літніх опадоутворюючих процесів у степовій зоні України. // Вісник Київського університету. Сер. Географія, 1988. Вип. 30 (у співавт.); Природні умови Канівського Придніпров'я та їх вивчення / Під ред. П.Г. Шищенка. К., 1992. (у співавт.). Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 


Автор: І.М. Щербань

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи