ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Методології та методів соціологічних досліджень кафедра Методології та методів соціологічних досліджень кафедра

Методології та методів соціологічних досліджень каф. створена 1990 у складі філос. ф-ту. У 1991 каф. увійшла до складу ф-ту соціології та психології, з 2007 каф. увійшла до складу ф-ту соціології. Очолював каф. у 1990-2003 д-р філос. наук, проф. В.І. Волович, у 2003-08 канд. фіз.-мат. наук, доц. А.П. Горбачик, у 2008-13 проф. Волович В.І., з 2013 – доц. А.П.Горбачик. Каф. була створена для читання навч. курсів з методол. соціол. досліджень, методики орг. емпіричних соціол. досліджень і методів збирання даних, методів аналізу даних соц. досліджень, а також основ інформатики та обчислювальної техніки. При кафедрі створена лабораторія з прикладних соціологічних досліджень. Каф. здійснює наук.-метод.кер. інформац.-обчисл. сектором ф-т у соціології, є базою підготовки асп., які навч. за спец. «Методологія та методи соціол. досліджень». Науковці каф. – учасн. міжн. наук.-досл. та навч. проектів з ун-тами та НДЦ Німеччини (Берлін, Мюнхен, Констанц), Бельгії (Льовен, Гент), Канади (Кінгстон), США (Айова), Польщі (Варшава), Австрії (Відень), Білорусії (Мінськ), Росії (Москва, Саратов). В Україні кафедра активно співпрацює з Нац. ун-том «Києво-Могилянською академія», Харків., Одес., Львів. ун-тами. Спільно з Ін-том соціології НАН України каф. займається створенням та розвитком укр. електронного архіву соц. даних та виконанням міжнародного порівняльного проекту "Європейське соціологічне дослідження" (2004-2013 рр).

Волович Володимир Ілліч

  • Останні зміни:
15.03.1939

Місце народження: с. Мірча, Бородян.р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту в 1969, асп-ру в Ін-ті філософії АН УРСР (1972) та докт-ру в Академії сусп. наук при ЦК КПРС (Москва, 1984). В 1972-76 - наук. співроб. Ін-ту філософії АН УРСР, в 1976-90 - викл. , зав. каф. філософії та соціології Київ. Ін-ту політології та соц. управління. З 1990 працює в Київ. ун-ті. В 1990 заснував і до 2003 зав. каф. методології та методів соціол. досліджень. В 1991 – 2001 - декан новоутвореного ф-ту соціології та психології.

Читати далі >Горбачик Андрій Петрович

  • Останні зміни:
18.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: декан, завідувач кафедрою, доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ.ун-ту. У 1980-90 наук. співроб. ОЦ Київ. ун-ту. З 1991 доц. ф-т у соціології та психології. 1992-99 заст. декана цього ф-ту. З 2003 зав. каф. методології та методів соціол. досліджень. З 2007 - декан новоствореного ф-ту соціології. (1980) - канд. дис. "Семантичне конструювання програм" (1986). Фахівець з методології соціол. досліджень, кількісних та якісних методів аналізу даних у соціології, методології порівняльних емпіричних соціол. досліджень, соціології політики.

Читати далі >Жулькевська Олена Володимирівна

  • Останні зміни:
15.02.1972- 04.11.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила ф-т соціології та психології, відділення соціології у 1994, у 1998 – асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. З 1994 – у Київ. ун-ті: інженер, у 1997-2005 – асист., з 2005 – доц. каф. методології та методів соціол. досліджень, у 2007-10 - заст. декана ф-ту соціології. Канд. дис. «Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології» (2003). Напрями наук. діяльності: методол. та метод. аспекти застосування мережевого аналізу у соціол. дослідженнях, методологія та методи соціол. досліджень, мат. методи в соціології.

Читати далі >Ковтуненко Елліанна Станіславівна

  • Останні зміни:
19.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила Київ. ун-т, ф-т соціології та психології, відділення соціології (2000), асп-ру Київ. ун-ту (2003), докт-ру ун-ту міста Констанц (Німеччина) (2005). Канд. дис. «Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів» (2005). Асист. каф. методології та методів соціологічних досліджень з 2004. Працює викл каф. соціології, політології та соціальної роботи НТУУ «КПІ» (з 2003).

Читати далі >Паніотто Володимир Ілліч

  • Останні зміни:
22.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ.ун-т (1970). У 1970-90 – наук. співроб., потім зав. сектора в Ін-ті філософії АН України у 1990-91 - зав. відділу Ін-ту соціології НАН України. У 1991-92 викл. на каф. методології та методів соціологічних досліджень новоствореного ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. Згодом переходить до Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". З 1992 очолює Київ. міжн. Ін-т соціології. У 1994, 1995 та 1996 - запрошений проф. Ун-ту Дж. Гопкінса (США). Канд. дис. «Структура міжособистісних стосунків в малих соц. групах» (1973).

Читати далі >Сидоров Микола-Володимир Станіславович

  • Останні зміни:
07.03.1972

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології.
Остання займана посада: доцент, адміністратор мережі.
1992 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту . З 1994 асист., з 1999 – доц каф. методології та методів соціол. досліджень ф-ту соціології та психології., з 2007 продовжує працювати доц. каф. методології та методів соціол. досліджень на ф-т і соціології. З 1994 – наук. кер. та адміністратор комп’ютерної мережі ф-ту, адміністратор Інтернет-сторінки ф-ту. З моменту створення ф-ту соціології (2007) продовжує виконувати дані обов’язки на ф-ті.Канд. дис. “Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування” (1996). Сфера наук. інтересів: методологія соціол. досліджень, кількісні та якісні методи аналізу даних у соціології, аналіз пропущених даних у соціол. дослідженнях, Інтернет-опитування.

Читати далі >Тихонов Олександр Михайлович

  • Останні зміни:
17.09.1947

Місце народження: м. Мелітополь, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив МДУ (1973), асп-ру Ін-ту соціології АН СРСР (1983). 1973-74 – викл. Магнітогор. гірничо-металургійного Ін-ту. 1975- 80 - наук. співроб., зав. сектором соціол. досліджень НДІ хім. пром-сті (м. Черкаси). 1980-84 - мол. наук. співроб. лаб. соціології Київ. ун-ту. 1984-88 – наук. співроб. Ін-ту соціології АН УРСР. 1988 – 92 – доц., зав. відділенням соціології ф-ту підвищення кваліфікації при Київ. ун-ті. 1992 – 98 – доц. каф. методології та методів соціол. досліджень ф-т у соціології та психології університу. З 1998 – проф. Міжн. Соломонова Ун-ту. Дир. Ін-ту соц. технологій.

Читати далі >Юзва Людмила Леонідівна

  • Останні зміни:
22.09.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила ф-т соціології та психології (2003), асп-ру (2006) Київ. ун-ту. З 2007 – асист. каф. методології та методів соціол. досліджень ф-ту соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. “Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника” (2007). Має сертифікат внутр. аудитора (ISO 9001:2000) (2007). Протягом 2006-2007 працювала в компаніях MMI Ukraine (фахівець з технології та методології маркетингових досліджень) та TNS Ukraine (кер. відділу внутр. аудиту).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи