ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горбачик Андрій Петрович

18.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: декан, завідувач кафедрою, доцент.

Закінчив ф-т кібернетики Київ.ун-ту. У 1980-90 наук. співроб. ОЦ Київ. ун-ту. З 1991 доц. ф-т у соціології та психології. 1992-99 заст. декана цього ф-ту. З 2003 зав. каф. методології та методів соціол. досліджень. З 2007 - декан новоствореного ф-ту соціології. (1980) - канд. дис. "Семантичне конструювання програм" (1986). Фахівець з методології соціол. досліджень, кількісних та якісних методів аналізу даних у соціології, методології порівняльних емпіричних соціол. досліджень, соціології політики. Розробив пакет комп’ютерних програм статист. аналізу соціол. даних ОСА (Обробка Соціол. Анкет). Напрями наук. діяльності: міжн. порівняльні соціол. дослідження; кількісні методи аналізу даних соціол. досліджень; методологія соціол. досліджень; соціологія політики. Чл. ред. колегій період. наук. фахових видань. 1999-2002 – вчен. секретар спец. ради Київ. ун-ту із захисту дис. У 1992-2007 - співкер. та відп. виконавцем ряду наук.-досл. проектів та міжн. програм. З 2004 - нац. координатор в Україні міжн. порівняльного проекту «Європейське соціальне дослідження». Як запрошений викл. читав курси лекцій в НаУКМА (1993-99, 2003-05), ун-ті штату Айова (США, 2001), Волин. нац. ун-ті (2006-07), проводив майстер-класи в Ін-ті соціології НАН України (2003-06) та Харків. нац. ун-ті (2002). Автор більш ніж 60 наук. статей та розділів у колективних монографіях, співавтор 3 навч. посіб. Осн. праці: Измерение социального самочувствия: тест ИИСС //.Социология: методология, методы, математические модели, №10, М., 1998(у співавт.) Political culture of society in the conditions of radical social changes. A comparative analysis of Poland and Ukraine. - Institute for Advanced Studies, Sociological Series, №39, Vienna, 2000. (у співавт.) Political Orientations and the Social Well-Being of the Ukrainian Population // International Journal of Sociology, Winter 1999-2000, Vol.29 No. 4. Ukraine and Europe: outcomes of international comparative sociological survey . K.: Institute of Sociology NAS of Ukraine, 2007. (у співавт.) Аналіз даних соціол. досліджень засобами SPSS: Навчен. посіб.- Луцьк, 2008(у співавт.)

Автор: В.І.Волович

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи