ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Паніотто Володимир Ілліч

22.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив Київ.ун-т (1970). У 1970-90 – наук. співроб., потім зав. сектора в Ін-ті філософії АН України у 1990-91 - зав. відділу Ін-ту соціології НАН України. У 1991-92 викл. на каф. методології та методів соціологічних досліджень новоствореного ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. Згодом переходить до Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". З 1992 очолює Київ. міжн. Ін-т соціології. У 1994, 1995 та 1996 - запрошений проф. Ун-ту Дж. Гопкінса (США). Канд. дис. «Структура міжособистісних стосунків в малих соц. групах» (1973). Докт. дис «Якість соціологічної інформації» (1987). У різні роки був чл. редколегії журн.: "Філософська та соціол. думка", "Социологические исследования", "4М: Методология. Методы. Математическое моделирование", "Социологический журн.". Є віце-президентом Укр. асоціації маркетингу, чл. Президії Соціологічної асоціації України та чл. ом професійних інозем. товариств: Американської соціологічної асоціації (ASA), чл. секції методів Міжнародної соціологічної асоціації (ISA), чл. ом Європ. асоціації маркетингу та вивчення громадської думки (ESOMAR), американської та всесвітньої асоціації по вивченню громадської думки (AAPOR та WAPOR). Опублікував 7 монографій та понад 100 статей і розділів у монографіях.Осн. праці: "Структура межличностных отношений". К.,1975; "Количественные методы в социологических исследованиях" (у співавт.).1982; "Качество социологической информации".1986; "Почтовый опрос в социологии" (у співавт.) 1988; "Опыт моделирования социальных процессов" (1989); Ukrainian movement for perestroika ("Rukh"): result of sociological survey - Soviet Studies, vol. 43, No.l, Glasgow, 1991; Social Structure and Personality under Conditions of Radical Social Change: A Comparative Study of Poland and Ukraine (in collabor.) In: Power Shifts and Value Changes in the Post Cold War World, Kibi, 1992; Статистичний аналіз соціол. даних. К., 2004 (у співавт. ); Англо-укр. соціол. словник / Укладачі – В.Паніотто, Т.Пясковська, Т.Янсон. К., 2006.

Автор: А.П. Горбачик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи