ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Волович Володимир Ілліч

15.03.1939

Місце народження: с. Мірча, Бородян.р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту в 1969, асп-ру в Ін-ті філософії АН УРСР (1972) та докт-ру в Академії сусп. наук при ЦК КПРС (Москва, 1984). В 1972-76 - наук. співроб. Ін-ту філософії АН УРСР, в 1976-90 - викл. , зав. каф. філософії та соціології Київ. Ін-ту політології та соц. управління. З 1990 працює в Київ. ун-ті. В 1990 заснував і до 2003 зав. каф. методології та методів соціол. досліджень. В 1991 – 2001 - декан новоутвореного ф-ту соціології та психології. Канд. дис. “Проблема надійності емпіричних даних в соціологічному дослідженні” в 1973; докт. дис. “Методологічні та методичні проблеми обґрунтованості соціологічного дослідження (на досвіді вивчення ідеологічного процесу)” у 1985. “Вступ до спеціальності”, “Соціологія”, “Методологія та методи соціологічних досліджень”. У 1992-2002 – наук. кер. наук. школи “Людина в системі соціальних відносин”. Під його кер. створено ряд наук.-досл. структур у сфері держ. управління, зокрема, в обл. адміністраціях та у ВР України. В 1990 – 2003 очолював Наук.-метод. комісію з соціології МОН України, чл. Експертної та Фахової рад МОН з ліцензування та акредитації ВНЗ по соц. науках. Під його кер. вперше в Україні розроблені Держ. освітні стандарти та навч. програми з соціології. В 1991- 2003 – Голова спец. вчен. ради Київ. ун-ту із захисту дис. Гол. редколегії засн. ним у 1993 часопису “Вісник Київ. ун-ту (серія: соціологія, психологія, педагогіка)”, перший Президент Соціол. асоціації України (1990-98), Радник Гол. ВР України (1990-91). Засл. діяч науки і техніки України (1999). Орден "Відзнака Вченої Ради Київ. ун-ту ІІІ ступеня". За внесок у розвиток прикладних досліджень в Україні в 1989 нагороджений Грамотою ВР. Осн. напрями наук. діяльності: методологія та методи соціол. досліджень; соціологія політики. Заклав основи наук. забезпечення достовірності знання, методол. та метод. обґрунтованості та надійності емпіричного дослідження. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня(2009). Автор понад 200 наук. праць. Осн. праці: Надежность информации в социологическом исследовании. К., 1974; Исторический материализм и конкретные социологические исследования. К., 1977; Социологические исследования в идеологической работе. К., 1981; Sociology in Ukraine (у співавт.). К., 2000. Підруч. для ВНЗ: Соціологія, (VІ вид.), Х., 2009 (співав.); Філософія (ІІІ вид.), К. - Х., 2003 (у співавт.); Історія філософії (2-ге вид.), 2003 (співавт.); Социальная философия, К.-Х., 2002 (у співавт.); Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. К., 1998 (співавт., ред.).Л-ра : Who’s Who in the World, 14th Edition, NY, 1997; Who`s Who in the World (Margus Who’s Who), 15th Edition, NY, 1998; Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. К., 1998; Алан Г. Джонсон. Тлумачний словник з соціології, Львів, 2003; Соціологія: терміни, поняття, персоналії. К., 2002; Соціологія (ред. В.М. Піча), Львів, 2000.</p>

Автор: А.П. Горбачик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи