ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юзва Людмила Леонідівна

22.09.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Остання займана посада: асистент.

Закінчила ф-т соціології та психології (2003), асп-ру (2006) Київ. ун-ту. З 2007 – асист. каф. методології та методів соціол. досліджень ф-ту соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. “Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника” (2007). Має сертифікат внутр. аудитора (ISO 9001:2000) (2007). Протягом 2006-2007 працювала в компаніях MMI Ukraine (фахівець з технології та методології маркетингових досліджень) та TNS Ukraine (кер. відділу внутр. аудиту). Сфера наук. інтересів: методологія соціол. досліджень, логіка запитань, соціол. інструментарій, метод опитування як комунікація типу «запитання-відповідь». Автор більше 10 статей присвячених різноманітним проблемам валідизації соціол. інструментарію. Осн. праці: Запитання соціол. анкети: запитальні техніки vs сенситив // Укр. соціум. № 2 (25). 2008; Анкета екзит-полу як соціол. інструментарій: практ. досвід аналізу запитальника // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. № 1 (43). 2008; Способи валідизації соціологічного опитувальника: практ. досвід аналізу анкети // Вісник Київ. ун-ту . Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. №24-25. 2006; Види аналізу формулювань запитань соціологічного опитувальника // Грані. 2005. №4 (42). Нагороди: На XIII Міжн. й наук. конф. студ., асп. та молодих вчених „Ломоносов” посіла перше місце на секції та отримала диплом. Нагороджена грамотою за кращий виступ на секції на Восьмій Міжн. й конф. молодих вчених „Проблема особистості в сучас. науці: результати й перспективи досліджень”.

Автор: О.В. Жулькевська

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи