ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жулькевська Олена Володимирівна

15.02.1972- 04.11.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила ф-т соціології та психології, відділення соціології у 1994, у 1998 – асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. З 1994 – у Київ. ун-ті: інженер, у 1997-2005 – асист., з 2005 – доц. каф. методології та методів соціол. досліджень, у 2007-10 - заст. декана ф-ту соціології. Канд. дис. «Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології» (2003). Напрями наук. діяльності: методол. та метод. аспекти застосування мережевого аналізу у соціол. дослідженнях, методологія та методи соціол. досліджень, мат. методи в соціології. Брала участь у міжн. порівняльному дослідженні “Економічні та соц. зміни у домогосподарствах: Україна та Білорусь” INTAS-96-0090. Кер. дослідження: проф. C.Wallace (Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria), проф. Ротман Д.Г. (Білорус. держ. ун-т, Мінськ), доц. А.П. Горбачик (Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка) (1999). Нагороди: Подяка Президента України з нагоди 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (2009). Автор бл. 20 наук. публікацій. Осн. праці: Зовнiшньополiтичнi орiєнтацiї населення України та чинники їх формування (за матерiалами соцiологiчних опитувань в Українi) // "Методологiя, теорiя та практика соцiологiчного аналiзу сучасного суспiльства". Харкiв, 2006. №3 (у співавт.); Мережевий підхід до вивчення струкутри українського парламенту//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006 (у співавт.); Формальні моделі соц. мереж в системі методів мережного аналізу//Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка. 2002. Вип.14; Репрезентативність даних у дослідженнях соц. мереж // Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. 2000 №8.

Автор: А.П. Горбачик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

Відео: 
Немає доступних до відтворення файлів

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи