ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Методично-консультаційне Бюро Методично-консультаційне Бюро

Розпочало свою роботу у вересні 1925. Завдання: розв’язувати різні метод. та взагалі пед. питання, що виникають у працівників освіти в процесі роботи, а також сприяти пед. самоосвіті. Співробітники Бюро давали усні та письмові поради, складали бібліографічні «вказівки» з пед. та метод. л-ри по різних галузях, проводили консультації для робітників освіти Київщини. Також співроб. складали покажчики л-ри з певних проблем педагогіки, дидактики та методики. Бюро містилося в лабораторії теорії та практики соц. виховання, там же була метод. та пед. б-ка заг. доступу. Головував у даній установі проф. Г.В.Александровський. Чисельність Бюро складала 11 осіб. Це були, зокрема проф. В.М.Артоболевський, О.М.Астряб, О.О.Білич, К.П.Волков, Г.Г.Де-Метц, Л.П.Добровольський, О.І.Дорошенко, О.К.Дорошкевич, Г.Е.Жураківський, Г.М.Іваниця, Б.С.Манжос, А.Ф.Музиченко, О.М.Раєвський, А.С.Синявський, Б.Є.Слуцький А.І.Соколовський. В роботі Бюро брали участь і студ., які, зазвичай, складали бібліограф. покажчики. Протягом другої пол. 1920-х за ініціативи М.-к. Б. на базі КІНО відбувались пед. конференції, на яких обговорювались проблеми навч.-метод. та методол. характеру. Також співроб. М.-к. Б. організовували короткочасні з’їзди-курси для підвищення кваліфікації викл. пед. закладів освіти. 1926–29 видавався «Бюлетень методичного консультаційного Бюро при КІНО». На його сторінках оприлюднювались розвідки щодо впровадження новітніх методів викладання, роботи з дітьми, публікувались списки рекомендованої л-ри для вчителів трудових шкіл, вступників до КІНО тощо. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи