ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики кафедра Методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики кафедра

Створена 1991 і спеціалізується на читанні курсів з методики навчання інозем. мов, сучас. інформ. технологій, проведенні пед. практики, що готують випускників ф-ту до викл. роботи. Одним з напрямків наук. та навч. діяльності каф. є лінгводидактика і прикладна лінгвістика, що охоплюють теорет. та практ. аспекти викладання інозем. мов, передусім західноєвроп.: англ., фр., нім. та ісп. Значний внесок у розвиток лінгводидактики західноєвроп. мов внесли такі провідні науковці та викл. ф-ту як професор. Жлуктенко Ю.О., професор. Раєвська Н.М., професор. Андрієвська О.О., професор. Куліш Л.Ю., доцент. Дем’яненко М.Я., доцент. Лазаренко К.А., доцент. Мельник С.В. та ін. Викл. каф. розробляють заг. питання методики навчання інозем. мов, типологію навчання інозем. мов для різних контингентів тих, що навчаються: абітурієнтів, студентів, магістрів та асп., слухачів вечірніх курсів; метод. засади викладання інозем. мов у ВШ та сш. Фахівці каф. беруть участь у написанні підруч. і посіб., складанні словників, розробці курсів та матеріалів для різноманітних категорій слухачів, проводять експерим. роботу по впровадженню сучас. аудіовізуальних та комунікативних методів та засобів навчання, зокрема підруч., виданих у країнах, мова яких вивчається. При каф. працює асп-ра, у якій проходять підготовку ті, хто бажає спеціалізуватися з проблем лінгводидактики інозем. мов. Увесь цей час каф. очолює професор. Бех П.О. Миронова (Трипуз) Валентина Миколаївна (24.03.1963, с. В’юнище Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл.), кандидат філологічних  наук, доцент. 1980–85 навчалася на ф-ті ром.-герм. філології, 1986–90 – в асп-рі (заочна форма), 1999–2000 – в екстернатурі, з 2003–06 – докт-рі філологічних  ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1985 – асист., з 1994 – старш. викл., з 1999 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології. Кандидат дис. «Граматичні особливості латинської актової мови 15–16 ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі)» (1999). Сфера наук. інтересів – історія лат. мови, латина зх.- та східноєвроп-го Середньовіччя, нар. латина, функціонування лат. мови в Україні. В 1993 – підруч. «Латинська мова» (для істориків) був нагороджений премією ім. Т.Шевченка Київ. ун-ту. 2002 – на Всеукр. форумі видавців підруч. «Латинська мова» був нагороджений дипломом «Кращий підручник для вищих навчальних закладів». Наук. доробок складає 60 наук. публікацій. Осн. праці: Латинська мова. Підручник для історичних факультетів. К., 1993, 2005 (у співавт.); Антична література. К., 1993 (у співавт.); Середньовічні хроніки з відомостями про західнослов’янські та давньоруські землі. К., 2000; Актові матеріали і документи українського походження. К., 2000; Латинська мова. Л., 2002, 2009 (у співавт.); Антична література. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К., 2005.

Бех Степан Іванович

  • Останні зміни:
05.01.1848- 01.01.1904

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: приват-доцент.
1871 вступив до ун-ту Св. Володимира. 1875 закінчив курс зі ступенем кандидат по класич. відділенні, залишений стипендіатом для підготовки до професор. звання по каф. рим. словесності. В ун-ті Св. Володимира викладав лат. граматику.

Читати далі >Карасьова Світлана Єгорівна

  • Останні зміни:
08.11.1940

Місце народження: м. Грозний, Росія.
1963 закінчила КДПІ інозем. мов. В Київ. ун-ті з 1963 на каф. англ. мови: з 1966 – викл. англ. мови, кер. секції викл. англ. мови відкритих при ун-ті курсів інозем. мов для фахівців різних галузей нар. госп-ва, які готують нафтовиків, моряків, економістів, хіміків будівельників, авіапрацівників, працівників зв’язку; з 1968 – старш. викл.

Читати далі >Науменко Людмила Петрівна

  • Останні зміни:
30.03.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінч ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1979–84 – перекладач наук.-досл. сектору ун-ту, 1988–91 – асист., 1991–2002 – доцент., з 2002 – докторант каф. методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики.

Читати далі >Ярова Галина Гуріївна

  • Останні зміни:
06.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчила відділення прикладної лінгвістики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1980 мол. наук. співроб. Проблемної наук.-досл. лаб. – ОЦ ун-ту, 1991 – викл., з 1997 – доцент. каф. методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи