ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ярова Галина Гуріївна

06.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1980 закінчила відділення прикладної лінгвістики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Зі студ. років почала займатися наук. роботою в Наук.-досл. Центрі ун-ту за тематикою Всесоюз. Центру Перекладів Держкомітету з науки і техніки СРСР. В Київ. ун-ті з 1980 мол. наук. співроб. Проблемної наук.-досл. лаб. – ОЦ ун-ту, 1991 – викл., з 1997 – доцент. каф. методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики. Кандидат дис. «Трансформационное описание синтасиса и семантики наречий» (1989). Викладала англ. мову і переклад на ф-ті ром.-герм. філологічних , відділенні сходознавства. Читає курс теорії та практики перекладу на 4–5 курсах східн. філології ІФ, 1999–2005 – викладала англ. мову та переклад в УІЛМ, 2004–2008 – лігвокраїнознавство В. Британії та США – в УІЛМ та КГІ. Сфера наук. інтересів – заг. і прикладне мовознавство, переклад, лінгвокраїнознавство, генеалогія. Наук. доробок складає понад 30 друк. праць. Має опубліковані переклади худ. творів в укр. журналах та літ.-худ. виданнях. Осн. праці: THE ONE. Translation and interpretation sourcebook for undergraduate students: Навч. посіб. К., 2009; Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Лінгвокраїнознавство англомовних країн: тести з ключами. К., 2009; Навчальні завдання з ділової англійської мови. К., 1999.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи