ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології науково-дослідна лабораторія Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології науково-дослідна лабораторія

Створена в 1986 при каф. мікробіології та загальної імунології на основі лаб. синтетичних антимікробних речовин, засн. в 1951 як лаб. антибіотиків. Зав. НДЛ були: доктор біологічних наук. С.Д.Шестаков (1951-1953); професорМ.М.Ротмістров (1953-1971); доктор мед. наук професор Ю.А.Вершигора (1974-1988); доктор мед. Наук, професор В.А.Борисов (1988-2002); кандидат біологічних наук. Фурзікова Т.М. (2005-2007); кандидат біологічних наук. Гарманчук Л.В (2007-2009),); кандидат біологічних наук Шепелевич В.В. (2012-до сьогодні). В НДЛ проводились дослідження в напрямках: вивчення сполук синтетичного та мікробного походження в якості антибіотичних речовин, 6 з яких затверджено як нові лікар. препарати з антимікробною активністю; вивчення закономірностей формування імунної відповіді на стафілококові антигени; оцінка вірулентних властивостей грамнегативних бактерій; вивчення здатності бактеріальних субстанцій впливати на розвиток імунної відповіді при інфекц. захворюваннях; вивчення молекул. і генет. механізмів бактеріальної імуносупресії. На сьогодні осн. напрямки досліджень НДЛ - отримання біологічно-активних препаратів та створення на їх основі вакцинних препаратів на основі пухлинних клітин; добір бактеріальних біополімерів з канцеропротективною дією; вивчення новосинтезованих хімічних сполук – як перспективних коректорів імунітету; розробка і апробація режимів введення біополімерів для підвищення імунореактивності організму; оптимізація режимів застосування отриманих біопрепаратів на моделях пухлинного росту, вивчення імунокорегуючої дії препаратів-ноотропів за умов індукованого інсульту в експерименті. Підрозділ цитології, гістології та біології розвитку має мету з’ясувати вплив стресу на досліджувані нейроімуноендокринні взаємозв’язки; визначити роль гліальних клітин та специфічних пептидів головного мозку на механізми взаємодії регуляторних систем залучених в процеси регуляції розмноження; дослідження зміни ультраструктурних показників функціональної активності астроцитів у різних фазах репродуктивного циклу та за умов дії стресу; вплив катехол- та індоламінергічних систем головного мозку на механізми стимуляції репродуктивної функції специфічними пептидами головного мозку. Штат НДЛ налічує 10 співроб., з них 2 кандидат біологічних наук. Співроб. лаб. проводять спільні наук. дослідження з ін-тами НАН України (Ін-том молекул. біології і генетики, ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького, Ін-том мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного), Ін-том імунології ім. Н.Ф.Гамалії РАМН та Ін-том вищої нерв. діяльності (м.Москва), Мед. центром ун-ту штату Пн. Кароліна (США), Людвігов. Нац.Ін-том раку (Великобританія). Осн. наук. праці: Билай В.И. Токсинообразующие микроскопические грибы. К., 1971; Ротмистров М.Н. Микрорбная деструкция синтетических органических веществ. К., 1975, Вершигора Ю.А. Стаффилококк. К., 1988, Нікітін Г.О. Биохимические основы микробиологических производств. К., 1994; Позур В.К. Імунобіологічна активність бактеріальних пептидогліканів. К., 2002, Сенчило Н.В., Гарманчук Л.В., Яворська Н.В., Позур В.К.Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань стафілококової етіології.Імунологія та алергологія, 2008; Л.В.Гарманчук., В.М.Святецька, В.В.Позур, Р.С.Довгий, М.М.Сухомлин, О.М.Макаренко. Реакція органів імунної системи на дію екстрактів міцелію і культуральної рідини базидієвих грибів Leucoagaricus macrorhizus та Ganoderma Iucidum IN VIVO // Вісник проблем біології і медицини, 2011; Путников А.В., Гарманчук Л.В., Сенчило Н.В., Федорчук А.Г., Лузина О.Я., Фурзикова Т.М. Инактивированные микробные клетки Stahhylococcus Wood – 46 тормозят рост опухоли и усиливают инфильтрацию лимфоцитов опухоли // Імунологія та алергологія: наука і практика, 2011; Рудик М., Гриценко Л., Путніков А., Яворська Н., Святецька В. Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis B-7025 при пухлинному рості // Вісник Київського національного університету, 2012. Л.В.Гарманчук, В.В.Шепелевич

Борисов Вадим Анатолійович

  • Останні зміни:
21.02.1940- 15.06.2002

Місце народження: м. Новгород, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1964 закінчив Ленінград. мед. ін-т. З 1968 працював у Київ. Ін-ті епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського, де захистив кандидат дис. «Динамика формирования и диагностическое значение 19S и 7S антител при дизентерии Зоне (1974). У 1988 – 2002 – професор каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Очолював НДЛ «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології».У 1984 – докт. дис. «Патогенность шигел в механизмах иммунного ответа и толерантности».

Читати далі >Бузинська Наталія Олександрівна

  • Останні зміни:
10.12.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1985), асп-ру (1994). Кандидат дис. «Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім'яника» (1997). Працює у Київ. ун-ті: лабор. з вищою освітою (1989); м. н. с. (1997); н. с. (2000) НДЛ мікробіол. та імунологічних проблем біотехнології. Викл. спецкурси на заочному відділенні «Методи дослідження клітин», «Спеціальна гістологія». Наук. інтереси спрямовані на вивчення ролі моноамінергічних систем головного мозку (катехоламінів, індоламінів, нонапептидів) в механізмах гіпоталамічного контролю гонад. Розробила хірург. операцію на епіфізі.

Читати далі >Домбровська Ірина Володимирівна

  • Останні зміни:
24.09.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1989 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, де закінчила асп-ру (1992). З 1993 – асист., з 2002 доцент – каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1995 – кандидат дис. «Bacillus subtilis та Bacillus licheniformis як основа пробіотика для гінекол. практики». Осн. наук. напрямок дослідження мікрофлори організму людини, вивчен.активності антимікробних засобів та деструкції ксенобіотиків бактеріями та мікроскопічними грибами. Читає спецкурси – «Антибіотики», «Екологія мікроорганізмів», «Мікробний синтез», «Мікологія «. Чл. жюрі міжн. олімпіади школярів з біології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи