ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бузинська Наталія Олександрівна

10.12.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1985), асп-ру (1994). Кандидат дис. «Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім'яника» (1997). Працює у Київ. ун-ті: лабор. з вищою освітою (1989); м. н. с. (1997); н. с. (2000) НДЛ мікробіол. та імунологічних проблем біотехнології. Викл. спецкурси на заочному відділенні «Методи дослідження клітин», «Спеціальна гістологія». Наук. інтереси спрямовані на вивчення ролі моноамінергічних систем головного мозку (катехоламінів, індоламінів, нонапептидів) в механізмах гіпоталамічного контролю гонад. Розробила хірург. операцію на епіфізі.

Автор 60 навч.-метод. та наук. робіт, серед яких 1 підруч., 2 посіб. та наук. статті у вітч. та заруб. виданнях.

Осн. праці: Навч. посіб. до лабораторного спецпрактикуму із заг. гістології для студентів біол. факультету. – К., 2005 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія. Ч. 1: Заг. цитологія: навч. посіб. – К., 2006 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія: підруч. – К., 2010 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія Ч. ІІ. Гістологія: навч. посіб. – К, 2011 (у співавт.); Вплив мелатоніну на тестикулярну активність молодих, зрілих та старих щурів на фоні введення кісспептину та його антагоніста // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2012 (у співавт.). – Вип. 5, № 113.

Автор: Н.О.Бузинська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи