ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мінералогії, геохімії та петрографії кафедра Мінералогії, геохімії та петрографії кафедра

Заснована 1834 на фіз.-мат. відділенні філософського ф-ту Ун-ту св. Володимира і мала назву – каф. мінералогії і геогнозії. Її завідувачами були: 1834-37 професор. С.Ф. Зенович, 1837-42 Е.К. Гофман, 1842-45 Р.Е.Траутфеттер, 1845-91 К.М. Феофілактов. Після виходу К.М. Феофілактова у відставку, каф. розділилась на дві самостійні: мінералогії (та петрографії) і геології (та палеонтології). Каф. 1891-1918 керував П.Я. Армашевський. Після ліквідації Київ. ІНО у 1930 на геол.-геогр. ф-ті існувало дві каф. мінералого-петрографічного напрямку: петрографії і корисних копалин (1930-37 зав. каф. М.І. Безбородько, 1937-41 Л.Г. Ткачук) та мінералогії і кристалографії (1933-41 зав. каф. М.К. Шматько). У післявоєнний період на ф-ті існувало три каф.: каф. геохімії (1944-52 Б.О. Гаврусевич), каф. мінералогії і кристалографії (1944-46 М.К. Шматько; 1946-51 С.П. Родіонов), каф. петрографії (1945-50 В.І. Лучицький; 1950-58 І.С. Усенко; 1958-80 В.А. Сліпченко). У 1953 каф. геохімії і каф. мінералогії об’єднали в одну – каф. мінералогії і геохімії (1953-55 І.Д. Седлецький; 1955-58 Б.О. Гаврусевич; 1958-76 В.Т. Латиш; 1976-78 Ю.О. Русько; 1979-80 О.В. Зінченко). У 1980 відбулася нова реорганізаціяя кафедр мінерало-петрографічного циклу. Утворилась каф. мінералогії, геохімії та петрографії, якою керували 1980-90 доцент. О.В. Зінченко, 1990-99 професор. В.Г. Молявко, 1999-2004 професор. В.Ф. Грінченко. З 2004 каф. очолив професор. С.Є. Шнюков. До яскравих представників мінерало-петрографо-геохімічної школи належали: К.Ф. Феофілактов, П.Я. Армашевський, П.А. Тутковський, В.Ю. Тарасенко, В.І. Лучицький, В.М. Чирвинський, І.С. Усенко, С.П. Родіонов, Б.О. Гаврусевич, Т.М. Агафонова, В.Г. Молявко, В.І. Павлишин та ін. На підвалинах геол. кафедр виникли Укр. геол. комітет (у подальшому – Укр. геолого-розвідувальне управ., а потім Мінгео УРСР), Геол. музей та Ін-т геол. наук УРСР. На каф. плідно працюють 4 доктори та 9 кандидат наук. Каф. тісно співпрацює і підтримує наук. зв’язки з вченими Росії, Куби, В’єтнаму, Сирії, Анголи, Алжиру, Білорусі, Польщі, Чехії та Словаччини. Осн. праці: Лучицький В.І. Петрографія України. К., 1934; Молявко В.Г. Петрографічний кодекс України. К., 1998 (у співавт.); Павлишин В.И. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. К., 1973 (в соавт.); Павлишин В.І. Генезис мінералів. К., 2003 ( у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

В.Ф. Грінченко

Агафонова Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
22.02.1909- 20.08.1996

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Кристалограф, мінералог. Закінчила 1930 геол. відділення Ленінгр. гірничого ін-ту. Трудову діяльність розпочала у вироб. орг. Пд. Уралу і Забайкалля, 1934-39 співроб. НДІ мех. обробки корисних копалин, 1939-42 консультант Держ. ін-ту прикладної хімії м. Ленінграда під час блокади міста. 1943-44 мінералог Березівської геолого-розвідувальної контори тресту «Алтайцветметразведка». З 1945 у Київ. ун-ті на викл. роботі: доцент., з 1969 професор. мінералогії і геохімії каф., 1981-84 старш. наук. співроб. геологічного ф-ту. Кандидат дис. (1945), докт. дис. «Іризуючі лабрадорити та інші кольорові камені Правобережної України» (1969).

Читати далі >Андреєв Олександр В’ячеславович

 • Останні зміни:
09.02.1951

Місце народження: м. Джизак, УзРСР, тепер Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1973 фізичний ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1995 старш. наук. співроб., доцент. за сумісн. мінералогії, геохімії та петрографії каф. Кандидат дис. «Реконструкция питающих провинций триас-юрского осадочного бассейна Горного Крыма» (1993).

Читати далі >Армашевський Петро Якович

 • Останні зміни:
01.01.1851- 22.05.1919

Місце народження: м. Новозибків Чернігів. губ., тепер Брянська обл. Росія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1872 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1873 консерватор мінерал. каб., приват-доцент., професор., 1891-1919 зав. мінералогії (і петрографії) каф.

Читати далі >Бартошевський Василь Іванович

 • Останні зміни:
31.12.1908- 06.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1938 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1938-41 мол. наук. співроб. Ін-ту геол. наук, одночасно 1940-41 викладав у Київ. геологорозвідувальному технікумі. 1939-41 за сумісн. асист. каф. петрографії і мінералогії Київ. ун-ту. 1943-45 петрограф Волин. геолого-зйомочної партії. У Київ. ун-ті: 1945-51 асист. геології родовищ корисних копалин каф., 1952-53 в.о. доцент. каф. петрографії, старш. викл., 1953-63 доцент. каф. геології родовищ корисних копалин.

Читати далі >Безбородько Микола Іванович

 • Останні зміни:
27.11.1883- 07.05.1942

Місце народження: м. Золотоноша Полт. губ., тепер Черк. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Вступив 1900 на фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1905 відрахований за участь у студ. заворушеннях. Закінчив 1910 Гірничу академію в м. Фрайберг (Німеччина). У 1920-х зараховують викл. на каф. мінералогії та геогнозії Київ. ІНО. Захищає магіст. дис. У Київ. ун-ті 1932-37: професор., зав. каф. петрографії та корисних копалин.

Читати далі >Васько Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
05.10.1926- 10.01.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті 1955-91 на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: старш. викл., доцент. Упродовж 1971-81 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Виноградов Геннадій Федорович

 • Останні зміни:
12.07.1932- 22.10.2002

Місце народження: м. Бежиця Смоленської обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1954-58 працював у польових партіях Приазовської експедиції тресту «Південукргеологія». У Київ. ун-ті 1958-2001 на геології родовищ корисних копалин каф.: 1958-60 старш. інженер, 1960-70 зав. лаб., 1970-74 асист., 1974-82 старш. викл., 1982-2001 доцент.

Читати далі >Гаврусевич Борис Олександрович

 • Останні зміни:
21.12.1908- 27.03.1965

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1928 Волин. політехнікум. У 1944 запрошується до Київ. ун-ту на посаду зав. каф. геохімії. 1955-58 зав. мінералогії і геохімії каф., 1945-49 декан геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гожик Андрій Петрович

 • Останні зміни:
14.12.1962

Місце народження: смт Гоща Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1984-86 інженер, 1986-1994 мол. наук. співроб., 1994-2001 старш. наук. співроб., 1996-2000 зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід лаб., 2001-04 асист., з 2004 доцент. мінералогії, геохімії і петрографії каф., 2004-07 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Гофман Ернест Карлович

 • Останні зміни:
15.01.1801- 04.06.1871

Місце народження: с.Феліна (тепер Вільянді) Естонія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії та геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1823 Дерптський ун-т, одержав 1827 ступінь кандидат філософії Дерптського ун-ту, 1832 наук. ступінь доктора філософії Ієнського ун-ту. 1837-42 професор. і зав. каф. мінералогії та геогнозії Ун-ту св. Володимира. З 1839 декан фіз.-мат. відділення Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Грищинський Петро Іустинович

 • Останні зміни:
01.01.1875- 01.01.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1907 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1907-28 працював у Київ. ун-ті: співроб. мінерал. каб., професор. каф. мінералогії.

Читати далі >Грінченко Віктор Федорович

 • Останні зміни:
12.03.1941

Місце народження: с. Підстепне Цюрупінського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1969-2005 на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1974-76 старш. наук. співроб., старш. викл., 1976-86 доцент., 1986-2000 професор., 1992-1999 заст. декана з навч. роботи. Упродовж 1999-2005 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Зінченко Олег Володимирович

 • Останні зміни:
05.07.1937- 29.09.2013

Місце народження: смт Клавдієво Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1965-68 асист., 1968-69 старш. викл., 1969-2001 доцент., 1979-90 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Коровніченко Герасим Маркович

 • Останні зміни:
03.03.1901- 24.06.2000

Місце народження: с. Цибульківка, тепер Царичанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. ІНО. У Київ. ун-ті 1926-51: асист., з 1949 доцент. каф. петрографії. 1949 присвоєно вчене звання доцент.

Читати далі >Лазарєва Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
27.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту зі спец. «мінералогія». Працювала за розподілом у ВО «Таджикгеологія» (Памірська ПЗЕ) на посаді інженера-геолога. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1995-96 інженер, 1996-2001 мол. наук. співроб., 2001-2006 асист., з 2006 доцент мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Латиш Василь Трохимович

 • Останні зміни:
07.12.1922- 05.01.2004

Місце народження: с. Рудівка, тепер Прилукського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1948 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії і геохімії каф.: 1951-54 асист., 1954-55 старш. викл., з 1955 доцент., 1958-76 зав. каф. каф. мінералогії і геохімії.

Читати далі >Митрохин Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
01.01.1973

Місце народження: м. Шостка Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1999-2004 асист., з 2004 доцент.

Читати далі >Молявко Вадим Григорович

 • Останні зміни:
23.04.1940- 06.10.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб. Проблемної лаб., старш. наук. співроб., з 1990 доцент., професор., 1991-99 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Нестеровський Віктор Антонович

 • Останні зміни:
18.04.1956

Місце народження: с. Свенськ Славгородського р-ну Могилев. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1995-2007 доцент., з 2007 професор., дир. Геологічного музею.

Читати далі >Остафійчук Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
06.09.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1960 працювала в Київ. ун-ті: мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, з 1979 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф., заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Павлишин Володимир Іванович

 • Останні зміни:
03.01.1940

Місце народження: с. Зашковичі Городоцького р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. З 1988 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту професор. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Павлов Геннадій Геннадійович

 • Останні зміни:
07.11.1947

Місце народження: м. Чугуїв Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: 1974-80 мол. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 1980-87 старш. інженер лаб. вивчення апатитоносності УЩ, 1987-92 асист., з 1992 доцент мінералогії, геохімії та петрографії каф., 1999-2004 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Родіонов Сергій Петрович

 • Останні зміни:
08.10.1898- 02.05.1961

Місце народження: Сергієв Посад, тепер Моск. обл. .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1929 Дніпропетр. гірничий ін-т. З 1946 очолював каф. мінералогії та кристалографії Київ. ун-ту, 1949-51 декан геологічного ф-ту.

Читати далі >Русько Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
24.03.1930

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1976-78 професор., зав. мінералогії та геохімії каф.

Читати далі >Савенок Сергій Петрович

 • Останні зміни:
26.07.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 Київ. ун-т зі спец. «геол. зйомка, пошук та розвідка родовищ корисних копалин». З 1988 працює у Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: інженер, провід. інженер НДЧ геології родовищ корисних копалин каф., з 1995 мол. наук. співроб. НДЧ, зав. навч. лаб. мінералогії, геохімії та петрографії каф. У 1999 розпочав викл. діяльність на посаді асист., 2005 доцент. каф. мінералогії, геохімії та петрографії.

Читати далі >Світальський Микола Гнатович

 • Останні зміни:
12.12.1884- 15.09.1937

Місце народження: хутір Рогізний Харків. губ., тепер Сум. р-н Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Віце-президент АН УРСР, мінералог. Закінчив 1911 СПб. гірничий ін-т. Запрошений ректором Київ. ун-ту Д.Ф. Мельником у 1933 на викл. роботу на каф. мінералогії та кристалографії ун-ту.

Читати далі >Седлецький Іван Дмитрович

 • Останні зміни:
26.06.1907- 24.11.1974

Місце народження: с. Чернятин, тепер Жмеринського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1931 Кам’янець-Подільський ін-т організації соц. зернового гос-ва. Запрошується 1953 у Київ. ун-т на посаду зав. каф. мінералогії і кристалографії. Створив першу у Київ. ун-ті лаб. рентгено-структурного і електронно-мікроскопічного аналізу.

Читати далі >Сліпченко Вадим Антонович

 • Останні зміни:
07.05.1921- 02.05.1999

Місце народження: с. Компаніївка, тепер Кіровоград. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1951-56 асист., 1956-80 доцент., 1980-84 професор., 1958-84 зав. каф. петрографії, з 1971 декан геол. ф-ту.

Читати далі >Сукач Віталій Семенович

 • Останні зміни:
23.11.1941

Місце народження: м. Ярославль, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985-94 наук. співроб., з 1986 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Тарасенко Василь Юхимович

 • Останні зміни:
19.03.1859- 25.07.1926

Місце народження: м. Одеса .
Науковий ступінь: доктор мінералогії та геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1884 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював з 1884: консерватор мінерал. каб., приват-доцент., професор. каф. мінералогії і петрографії. Очолював київ. мінералого-петрографічну школу.

Читати далі >Ткачук Лук’ян Григорович

 • Останні зміни:
28.10.1902

Місце народження: с. Немиринці, тепер Ружинського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1926 КІНО. У Київ. ун-ті працював з 1935: доцент. каф. петрографії і корисних копалин, декан геол.-геогр. ф-ту.

Читати далі >Усенко Іван Степанович

 • Останні зміни:
27.03.1906- 17.11.1987

Місце народження: Келеберда Канівського р-ну Черкас. обл. .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1932 Київ. гірничий ін-т. У Київ. ун-ті працював 1950-58 зав. каф. петрографії.

Читати далі >Феофілактов Костянтин Матвійович

 • Останні зміни:
20.10.1818- 21.01.1901

Місце народження: м. С.-Петербург .
Науковий ступінь: доктор природничих наук.
Наукове звання: заслужкний ординарний професор.
Ректор Київ. ун-ту. Закінчив 1841 Гол. пед. ін-т в С.-Петербурзі зі срібною медаллю. Відряджений до Берліна й Парижа вдосконалювати наук. знання з мінералогії та геології. У Київ. ун-ті 1845-91: ад’юнкт каф. мінералогії та геології (геогнозії).

Читати далі >Цибульський Володимир Ілліч

 • Останні зміни:
06.03.1934- 15.10.1995

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1966 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1956 нач. тематичної партії НДЧ, 1967-69 асист., з 1969 старш. викл., 1979-89 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф., з 1976 заст. декана з суп.-політ. практики студентів на громад. засадах, заст. декана з інтерн. роботи.

Читати далі >Чирвинський Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
27.11.1889- 28.02.1942

Місце народження: с. Петровсько-Розумовське під Москвою.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1907 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1939 присуджена вчена ступінь доктора геолого-мінералолічних наук без захисту дисертації. У Київ. ун-ті 1907-20: приват-доцент., професор. при каф. мінералогії та геогнозії.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 38
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи