ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Феофілактов Костянтин Матвійович

20.10.1818- 21.01.1901

Місце народження: м. С.-Петербург .
Науковий ступінь: доктор природничих наук.
Наукове звання: заслужкний ординарний професор.

Ректор Київ. ун-ту. Закінчив 1841 Гол. пед. ін-т в С.-Петербурзі зі срібною медаллю. Відряджений до Берліна й Парижа вдосконалювати наук. знання з мінералогії та геології. У Київ. ун-ті 1845-91: ад’юнкт каф. мінералогії та геології (геогнозії). Водночас 1846-51 в.о. секретаря фіз.-мат. відділення філософського ф-ту, з 1852 професор., 1877-80, 1884-87 декан фіз.-мат. ф-ту, зав. каб. мінералогії та геогнозії. Ректор 1880-81 Київ. ун-ту. Засл. орд. професор. по каф. мінералогії та геології (з 1871). Магіст. дис. «О юрских и меловых осадках Киевской губернии» (1849), докт. дис. «О кристалличесикх породах губерний Киевской, Волынской и Подольской» (1851). Викладав курси мінералогії та геології на природн. відділенні та на медичному ф-ті. Вперше у Київ. ун-ті увів навч. курс з палеонтології, сприяв поповненню геол. колекцій ун-ту, приладів, карт, книг. Вихователь і кер. геологів Київ. ун-ту, засновник київ. школи геологів. Один із засновників 1869 і Голова 1877-99 Київ. тов-ва природознавців. Сфера наук. досліджень: стратиграфія, тектоніка, гідрогеологія, геологія антропогенових відкладів України, палеоліту. Основоположник напрямів регіон.-геол. досліджень та картування території із складанням детальних геол. карт Київ. губ. у масштабі 1:420 000 і геол. карти Києва у масштабі 1:16 800, напряму мікроскопічних методів дослідження гірських порід. Заклав основи стратиграфії палеогену, розробляв cтратиграфічне розчленування четвертинних відкладів. Засновник гідрогеол. досліджень в Україні. Один із фундаторів інж. геології. Передбачив існування Дніпровсько-Донецького прогину, основи нафтогазового базису України. Чл. Міжн. Геол. конгресу (СПб., 1867). Нагороджений орденами: Св. Станіслава ІІ (1858), І (1877) ступенів, Св. Анни ІІ (1864) і І (1881) ступенів, Cв. Володимира ІІІ ступеня (1873) та ін. Удостоєний премії РМТ за розробку геол. карт Київ. губ. та м. Києва. Осн. праці: О породах кристаллических. К., 1851; О породах осадочных. К., 1851; Геогностическая карта Киевской губернии. К., 1872; Краткий исторический очерк геологических исследований г. Києва и Киевской губернии. К., 1902. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Історія Київського університету. К., 1959; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська та ін. К., 2006. Арх.: ДАК. Ф.16, оп.310, спр.172; Оп. 465, спр.181, арк. 111-112; Спр. 185, арк. 268; Спр. 276, арк.15; Спр. 302; Спр.2019, арк. 482.

Автор: Л.С. Киселевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи