ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грищинський Петро Іустинович

01.01.1875- 01.01.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1907 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1907-28 працював у Київ. ун-ті: співроб. мінерал. каб., професор. каф. мінералогії. Встановив залежність полісинтетичного двійникування кальциту від післякристалізаційних деформацій, досліджував вплив ізоморфних домішок (Fe, Sr) на кристаломорфологію кальциту, вплив домішок на забарвлення мінералів, процеси відновлення сульфатів органічною речовиною. Чл. геол. секції Укр. наук. тов-ва. Осн. праці: Структурные формы мусковита и вывод из них возможных плоскостей разлома. К., 1928. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. Арх.: ДАК. Ф.16, оп. 465, спр. 4780, арк.7-13.

Автор: В.Ф. Грінченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи