ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павлишин Володимир Іванович

03.01.1940

Місце народження: с. Зашковичі Городоцького р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1960 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. З 1988 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту професор. мінералогії, геохімії та петрографії каф. Кандидат дис. «Дослідження літієво-залізистих і магнезіально-залізистих слюд України» (1966), докт. дис. «Типоморфізм кварца, слюд і польових шпатів в ендогених утвореннях» (1981). Один з провід. учених-мінералогів і педагогів України. Виконував фундамент. дослідження мінералів з гірничорудних р-нів України, результати яких сприяють розвитку мінерально-сировинної бази України та технології переробки руд, напрацьовує онтогенічний метод у мінералогії, відкрив 2 нові мінерали, один виробний камінь, здійснив мінерал. районування території України. Засл. діяч науки і техніки України (2006). Президент УМТ 1991-2001, заст. гол. ред. «Мінерал. журн.», чл. редколегії 4 період. вид. Нагороджений дипломами: ХХVІІ Міжн. геол. конгресу (1984), Всесоюз. мінерал. тов-ва (1992), медаллю В.І. Лучицького (1999), медаллю імені акад. Є.К. Лазаренка (2005), медаллю «Петро Могила» МОН України (2007), знаком «Відмінник освіти України» (2009), Почесною грамотою Мін-ва України у справах науки і технологій (2000). Лауреат респ. комсол. премії ім. М. Островського в галузі науки, техніки і вир-ва (1974). Автор бл. 400 наук. праць, 18 монографій, 5 навч. посіб., 2 підруч., 3 винаходів. Осн. праці: Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных образованиях. К., 1983; Онтогенический метод в минералогии. К., 1988 (в соавт.); Вступ до мінералогії. К.,1988; Методи генетичної мінералогії. К., 2002 (у співавт.); Генезис мінералів. К., 2003 (у співавт.); Основи мінералогії України. Львів, 2009 (у співавт.). Л-ра: Павлишин Володимир Іванович / Київський літопис ХХІ століття. К., 2001; Павлишин Володимир Іванович / Імена України: Біографічний щоденник. К., 2000; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: О.В. Зінченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи