ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Савенок Сергій Петрович

26.07.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1987 Київ. ун-т зі спец. «геол. зйомка, пошук та розвідка родовищ корисних копалин». З 1988 працює у Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: інженер, провід. інженер НДЧ геології родовищ корисних копалин каф., з 1995 мол. наук. співроб. НДЧ, зав. навч. лаб. мінералогії, геохімії та петрографії каф. У 1999 розпочав викл. діяльність на посаді асист., 2005 доцент. каф. мінералогії, геохімії та петрографії. Керує рентгеноструктурним напрямком досліджень в лаб. каф. Кандидат дис. «Геохімічні особливості цирконів та монацитів з льодовикових та алювіальних відкладів, як індикатори петрофонду провінцій постачання (на прикладі Східно-Європейської платформи і західної Антарктиди)» (2006). Сфера наук. досліджень: рентген-дифрактометричні методи аналізу, розробка оригінального аналіт. обладнання для елементного рентген-флуоресцентного аналізу кристалів малої маси (XRF milliprobe single grain – XRF MP/SG), геохімія акцесорних мінералів, прикладні мінерал. та мінерало-геохім. дослідження. Автор та співавт. понад 30 наук. праць. Осн. праці: Установка для дослідження елементів-домішок у монокристальних об’єктах малої маси методом рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу. К., 2005; Алюминиевый лизардит из жильных серпентинитов Волыни. Днепропетровск, 2005; Фанерозойські монацити в осадовому чохлі Українського щита. К., 2008; Відтворення етапів еволюції ділянок земної кори за домішковим складом детритових цирконів. К., 2008.

Автор: В.Ф. Грінченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи