ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Світальський Микола Гнатович

12.12.1884 - 15.09.1937

Місце народження: хутір Рогізний Харків. губ., тепер Сум. р-н Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.

Віце-президент АН УРСР, мінералог. Закінчив 1911 СПб. гірничий ін-т. 1912-21 помічник, нач. великих геол. партій у Прибалтиці і Забайкаллі. 1914 – ад’юнкт-геолог Гірничого департаменту (м. Санкт-Петербург). 1926 заст. дир. Геол. комітету, зав. відділом монографічного опрацювання колекцій. Кер. геол. експедицій у 1930-х на Україні. 1927-37 очолив каф. корисних копалин у Ленінгр. гірничому ін-ті. Запрошений ректором Київ. ун-ту Д.Ф. Мельником у 1933 на викл. роботу на каф. мінералогії та кристалографії ун-ту. Магіст. дис. (1919), докт. дис. (1921). Викладав курси: «Петрографія», «Мінералогія», «Рудні родовища». У 1934 очолив Ін-т геол. наук АН УРСР. Фахівець в галузі петрографії, мінералогії та геології рудних родовищ, впроваджував магнітометричну зйомку, що дозволило відкрити смугу магнітних аномалій від Кривого Рогу через Кременчук до Курська. Вперше у геол. практиці започаткував алмазне буріння, склав геол. карту Криворіз. залізорудного родовища. На честь С. названо ізумрудно-зелений слюдистий мінерал – світальськит. Чл. Президії і другий віце-президент ВУАН (1935). Чл. РМТ. Учасн. ХVІ сесії Міжн. геол. конгресу у Вашингтоні. Заарештований 29.06.1937, репресований 15.09.1937 (м. Дніпропетровськ). Автор понад 60 наук. праць. Осн. праці: Курс рудных месторождений: У 2 тт. К., 1933; Курс медных месторождений. К., 1933. Л-ра: Світальський Микола Гнатович / Українська Радянська Енциклопедія. К., 1983. Т.10.; Свитальский Николай Игнатьевич / Горная энциклопедия. М., 1989. Т.4.; Світальський Микола Гнатович / Відділення наук про Землю Національної академії наук України. К., 2003; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Макаренко Д.Є. Голгофа українських геологів. К., 2007. 

Автор: В.І. Павлишин

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи