ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виноградов Геннадій Федорович

12.07.1932- 22.10.2002

Місце народження: м. Бежиця Смоленської обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1954-58 працював у польових партіях Приазовської експедиції тресту «Південукргеологія». У Київ. ун-ті 1958-2001 на геології родовищ корисних копалин каф.: 1958-60 старш. інженер, 1960-70 зав. лаб., 1970-74 асист., 1974-82 старш. викл., 1982-2001 доцент. Організував мінералого-петрографічну лаб. 1960 на каф. геології родовищ корисних копалин Київ. ун-ту, гол. напрямком якої було вивчення мінеральної сировини для пром-сті будівельних матеріалів України. В результаті діяльності лаб. було вивчено понад 150 родовищ неметалічних корисних копалин та надана значна кількість рекомендацій щодо поліпшення їхньої експлуатації. Плідна наук.-прикладна робота лаб. сприяли відкриттю на каф. геології родовищ корисних копалин спеціалізації «нерудні корисні копалини», підготовка студентів за якою здійснювалася до 1995. Кандидат дис. «Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород Степняк-Аксуйского района Восточно-Кокчетавского синклинария» (1969). Сфера наук. досліджень: геологорозвідувальна справа, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин; економіка мінеральної сировини, орг. та планування геологорозвідувальних робіт, неметалічні корисні копалини, мінеральна сировина для сіл. гос-ва. Нагорожений знаком «За відмінні успіхи в роботі». Автор понад 80 наук. праць, 3 підруч. Осн. праці: Геологорозвідувальна справа: Підруч. К., 1996 (у співавт.); Основи топографії: Підруч. К., 2000 (у співавт.); Неметалічні корисні копалини України: Підруч. К., 2003 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: Г.В. Донченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи