ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зінченко Олег Володимирович

05.07.1937- 29.09.2013

Місце народження: смт Клавдієво Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1965-68 асист., 1968-69 старш. викл., 1969-2001 доцент., 1979-90 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф. Кандидат дис. «Рідкісні лужні елементи у породах і мінералах північно-західної частини Українського щита» (1967). 1972-74 викл.-консультант Цн. ун-ту м. Санта-Клара (Куба). Водночас займався дослідженнями мінералогії родовищ глин на пд. провінції Лас Війяс. За сумлінну працю нагороджений урядом Куби медаллю «ХХ років штурму Монкади». Наук. інтереси багатогранні: геохімія і мінералогія рідкісних та летких елементів (Li, Rb, Cs, Nb, Ta, Sn, TR, Zr, Hf, Cd, Tl, B, F, P, C та ін.) у кристалічних породах УЩ, петрологія рідкіснометальних гранітів і метасоматитів, прикладна та пошукова геохімія, методика викладання мінерал. та геохім. дисциплін, історія геол. науки. Багаторічний чл. Президії УМТ. 1980-90 чл. геол. секції Комітету по держ. преміям УРСР у галузі науки і техніки, чл. редколегії «Мінералогічного журн.» НАН України. Автор бл. 150 наук. праць. Осн. праці: Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов Украинского щита. К, 1990 (в соавт.); Нариси з історії геологічних досліджень в Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К, 1999 (у співавт.); Мінералогія рідкісних елементів. К., 1985 (1997); Путівник та методичні вказівки до навчальної геоекологічної практики студентів. К., 1994 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: В.І. Павлишин

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи