ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнароднe науково-дослідницьке об’єднання з хімії (МНДО) Міжнароднe науково-дослідницьке об’єднання з хімії (МНДО)

Міжнароднe науково-дослідницьке об’єднання з хімії (МНДО). GRDI «Groupement Franco-Ukrainien en Chimie Moléculaire». Перше франко-укр. об’єднання «без стін». Координаторами є почесний д-р Київ. ун-ту, проф. Ун-ту Поля Сабатьє Жан-Жак Боне – від Франції та проф. хімічного ф-ту Київ. ун-ту, кавалер Ордену Академ. Пальм З.В. Войтенко – від України. Створено 2008 з урахуванням існуючої офіц. угоди про співроб-во між двома ун-тами та в результаті плідної співпраці протягом 10 р. МНДО діє за підтримки Посольства Франції в Україні й успішно пройшовши конкурс CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – Нац. центру наук. досліджень у Франції. Термін дії Угоди: 2008–2012 (з можливим подовженням на наступні 4 р. й далі). Завдяки спільним зусиллям франц. та укр. вчених проводяться фундамент. дослідження за трьома сучас. напрямами: 1) хімія та здоров’я (розробка нових ліків, концепцій, нових «молекул. будівель» як агентів діагностики); 2) хімія та нанотехнології: синтез і створення необхідних форм наноматеріалів, їх впровадження (молекул. електронніка, магнетизм, збереження інформації), фіз. властивості; 3) хімія та довгостроковий розвиток (селективні каталітичні процеси, реакції, що проходять за принципом збереження атомів та економії енергії, екол. чисті процеси). В роботі МНДО беруть участь 4 франц. лаб. Ун-ту Поля Сабатьє та ряд наук. гр. з 5 каф. хім. ф-ту Київ. ун-ту, а також наук. гр. д-ра хім. наук. О.В. Шишкіна (Ін-т монокристалів НАН України). Саме тому Угода підписана чотирма сторонами: двома ун-тами, НАН України та CNRS Франції. Активну участь у кер. підпроектами беруть проф. Київ. ун-ту Ю.М. Воловенко, А.І. Брусиловець, О.А. Запорожець, М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, доц. О.Ю. Тананайко, старш. наук. співроб. Л.Р. Куницька та ін., проф. Ун-ту Поля Сабатьє – А. Лат, Р. Шовен, М. Бальтас, І. Ріко-Лат. В рамках роботи МНДО студенти хім. ф-ту отримують два магіст. дипломи паралельно в Києві і в Тулузі та вступають до асп-ри. Одним із гол. принципів МНДО є рівноправне співроб-во: все, що робиться зусиллями науковців обох держав, висвітлюється у спільних статтях і патентах та публікується в фахових вид., спрямовується на подальший розвиток асп-ри зі спільним кер. та спільною магістратурою. Першим досвідом з захисту дис. стала робота асп. А.І. Кисіля (наук. кер. З.В. Войтенко та Жан-Жерар Вольф), який отримав два відповідні дипломи франц. й укр. зразків при одному захисті одночасно. Закінчив спільну асп-ру С. Рудюк та успішно захистив дис. у Тулузі (2009), отримали магіст. дипломи в Київ. ун-ті і в Тулузі та вступили до асп-ри Ун-ту Поля Сабатьє М. Янчук та С. Згоннік (2008), також навчаються в асп-рі О. Корольов, І. Левков, І. Гуральський. На всіх етапах розвитку співроб-ва суттєву роль відіграє Посольство Франції в Україні, забезпечуючи візову підтримку й надаючи щороку кілька стипендій для молодих науковців. Надбанням співпраці стали конф. «Київ-Тулуза», що вже традиційно проходять кожні 2 роки, почергово у Франції та Україні. В них беруть участь вчені не тільки ун-тів-побратимів, а й Ін-тів НАН України, дослідники з Харкова та Донецька. На 5-ій Міжн. конф. з хімії (черв. 2009) було представлено 150 доповідей. Викл., наук. співроб., асп. й студенти обох ун-тів мають десятки спільних публікацій у провід. наук. журн. Європи. З.В. Войтенко

Войтенко Зоя Всеволодівна

  • Останні зміни:
22.07.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1981 – інженер, 1986 – мол. наук. співроб., асист., 1994 – доц., 2007 – проф. каф. органіч. хімії; з 2007 – заст. декана з наук. роботи хім. ф-ту. Організатор наук. співроб-ва Київ. ун-ту й Ун-ту Поля Сабатьє, координатор Франко-українського об’єднання в галузі молекул. хімії (міжн. наук.-досл. об’єднання хім. ф-ту). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2009). Кавалер Ордена Академічних Пальм. Соросівський доц. (1996), кращий викл. року хім. ф-ту (2001).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи