ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голубій Ігор Євгенович

10.03.1971

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Навчався на ф-ті міжн. екон. відносин Москов. держ. ін-ту міжн. відносин МЗС СРСР (1989-92); продовжив навчання на відділенні міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту, (закінчив 1994). Канд. дис. «Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків» (1998). У Київ. ун-ті: 1996–2001 асист., з 2001 доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ. Напрями наук. діяльності: міжнародний бізнес; фінансування зовнішньоекон. операцій; економіка країн ЄС. Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Організація і розвиток фінансового сектора в умовах ринкової економіки: Навч. посіб. К., 2002, (у співавт.); Європейська інтеграція та Україна. Навч.-метод. посіб. К., 2003 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи