ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рубцова Марина Юріївна

15.07.1960

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчила 1983 теплоенергетичний ф-т КПІ. Канд. дис. «Національні особливості залучення іноземного капіталу до економіки України» (1999). З 1991 працювала в ІСЕМВ НАН України та Наук.-досл. екон. ін-ті Мін-ва економіки України. У Київ. ун-ті: з 2001 старш. наук. співроб., з 2008 доц. каф. міжнародного бізнесу ІМВ. Вчен. звання старш. наук. співроб. отримала 2003. Фахівець у галузі проблем менеджменту транснац. корпорацій та соц.-екон. розвитку країн, що розвиваються, макроекон. аспектів глобал. аутсорсингу. Автор понад 50 наук. публікацій. Осн. праці: Інтеграційні процеси в сучасному світі. К., 2004 (у співавт.); Цивилизационная структура современного мира в 3-х тт. Т.2 Макрохристианский мир в эпоху глобализации. К., 2007 (у співавт.); Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи. Монографія. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи