ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародного права кафедра Міжнародного права кафедра

Перша назва – каф. загальнонародного правознавства, надалі називалася: каф. міжнародного права, каф. державного та міжнародного права, каф. міжнародного права та іноземного законодавства. У 1954 каф. було відновлено під назвою «каф. держ. та міжн. права». Створення 1990 ІМВ стало початком якісно нового етапу в розвитку каф., яка відтоді отримала сучас. назву. Каф. керували: в. о. ад’юнкта П.Л. Тутковський (1846-53), професори: В.А. Незабитовський (1853-83), П.Д. Індиченко (1954-58), М.К. Коростаренко (1958-63), І.І. Лукашук (1963-85), В.Г. Буткевич (1985-98), В.І. Муравйов (1998-2003), О.В. Задорожній (з 2003). Зараз на каф. працюють 3 д-ри наук. та 14 канд. юрид. наук. Каф. міжн. права було підготовлено понад 80 канд. та докторів юрид. наук. На каф. було покладено початок Київ. школі міжн. права, яка добре відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. За понад півтора століття викладачами каф. глибоко досліджено проблеми теорії та історії міжн. права, систематизації його джерел, розроблено найважливіші галузі та ін-ти, зокрема, міжн. морське право, міжн. повітряне право, міжн. екон. право, міжн. право прав людини та багато ін. Нині науковці каф. працюють над дослідженням наук. теми «Інтеграція України у світ. та європ. правовий простір», що є складовою частиною теми наук. досліджень ІМВ. За останні роки каф. підготовлено низку підручників та навч. посібників, серед яких, зокрема, виділяється перший в Україні академ. курс міжн. права за редакцією професора В.Г. Буткевича, 1-й том якого вийшов у 2003, а 2-й – у 2004. Крім того, викл. каф. було підготовлено такі підруч. та навч. посіб.: Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії. К., 2003; Міжнародне право. Основні галузі. К., 2004 (кол. авт.); Задорожній О.В. Роль міжнародного права у розвитку громадянського суспільства. К., 2004; Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми. К., 2005; Ржевська В.Є. Право держави на самооборону і міжнародна безпека. К., 2004; Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. К., 2010; Скринька Д.В. Право Світової організації торгівлі. К., 2010; Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища. К., 2010; З.В. Тропін. Вирішення міжнародних спорів за договором до Енергетичної Хартії. Ч., 2012; Задорожній О.В., Пазюк А.В. Міжнародне інформаційне право К., 2012. З 2004 р. регулярно виходять монографії співробітників кафедри у серії «Бібліотека кафедри міжнародного права». Співроб. каф. засновано та регулярно публікується «Український часопис міжнародного права». Викл. каф. зробили значний внесок також у справу становлення України як незалежної держави на міжн. арені. Так, викл. каф. є активними членами Укр. асоціації міжн. права, яка підтримує постійні зв’язки та проводить спільні заходи з нац. асоціаціями міжн. права інших країн та міжн. неурядовими організаціями (зокрема, Міжн. Комітетом Червоного Хреста). Каф. має зв’язки з різними навч.-наук. установами в Україні та за кордоном. Студенти, підготовані викладачами каф., неодноразово займали почесні місця на міжн. змаганнях з міжн. права, зокрема Конкурсах ім. Бена Телдерса (Нідерланди) та ім. Філіпа Джессопа (США). Викл. та асп. каф. регулярно проходять стажування за кордоном та беруть учать у міжн. наук. конференціях, напр., у 2003 – в Афінах, Варшаві, Санкт-Петербурзі, у 2010 у м. Шамборі (Франція), у 2012 у м. Гісен (Німеччина). Проф. каф. В.Г. Буткевич, В.М. Хонін та ін. читали лекції у заруб. ВНЗ. Тема наук. досліджень співроб. каф. – «Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності держави», яка конкретизується в таких напрямах: Міжнародно-правове забезпечення діяльності українських представництв в міжнародних організаціях; Міжнародно-правова діяльність дипломатичних представництв; Представництво інтересів в міжнародних судових та квазісудових органах; Міжнародно-правове забезпечення вирішення конкретних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних проблем. Л-ра: Заблоцька Л.Г. Розвиток науки міжнародного права в Університеті Св. Володимира // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К., 1990. С.Д. Білоцький

Бабкін Володимир Дмитрович

 • Останні зміни:
18.06.1924- 07.07.2018

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Правознавець, політолог. Закінчив Військово-юридичну академію (м. Москва, 1951).
Кандидатська дисертація (1958), докторська дисертація «Антикоммунизм – сущность политической и правовой идеологии современного империализма» (1969).

Читати далі >Білоцький Сергій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У Київ. ун-ті: з 2008 юрист І кат., що проводить наук.-тех. роботу, з 2009 мол. наук. співроб., з 2010 асистент каф. міжнародного права ІМВ. 2012 проходив стажування в університетах Німеччини.

Читати далі >Бураковський Ігор Валентинович

 • Останні зміни:
01.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. «Роль взаимных внешнеторговых отношений в совершенствовании воспроизводственных процессов в странах мирового социалистического содружества» (1985), захистив докт. дис. «Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою (теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв’язку)» (1998).

Читати далі >Буткевич Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
16.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1999 ІМВ Київ. ун-ту, 2002 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період» (2002); докт. дис. «Теорія і практики докласичного міжнародного права» (2009).

Читати далі >Василенко Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
16.01.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Підстави міжнародної правосуб’єктності Української Радянської Соціалістичної Республіки» (1965), докт. дис. «Міжнародно-правова відповідальність держави і міжнародні санкції» (1976). У Київ. ун-ті: з 1961 асп., асист., старш. викл. каф. міжн. права юрид. ф-ту. У 1969-78 доц., 1978-92 проф. ф-ту міжн. відносин і міжн. права та УІМВ.

Читати далі >Висоцький Олександр Федорович

 • Останні зміни:
10.03.1921- 15.07.2007

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: проф. каф. міжнародного права ф-ту міжн. відносин та міжн. права (ІМВ) за сумісн. (1982-2007). Наук. інтереси: проблеми міжн. морськ. права і міжн. екон. права.

Читати далі >Войтович Сергій Адамович

 • Останні зміни:
06.07.1959

Місце народження: м. Березне, Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1981). Канд. дис. «Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений» (1984). У Київ. ун-ті: асистент, доц. каф. міжнародного права ф-ту (ін-ту) міжн. відносин та міжн. права (1981-94).

Читати далі >Гарань Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
16.11.1955

Місце народження: м. Київ.
Закінчила 1977 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1977-96 викл. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1997 – старший викладач ІМВ.

Читати далі >Гнатовський Микола Миколайович

 • Останні зміни:
01.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, магістр міжн. права, 2002 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору» (2002). У Київ. ун-ті: 2002-03 асист. каф. порівняльного правознавства, 2003-07 асист. каф. міжнародного права, з 2007 доц. каф. міжн. права ІМВ.

Читати далі >Григоров Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
10.06.1960

Місце народження: м. Пролетарськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1993 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання» (2000). Працював за кордоном у Групі рад. військ у НДР (1986-88). У Київ. ун-ті: з 1988 співроб. управління міжн. зв’язків, з 1993 асист., доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Гріненко Олена Олексіївна

 • Останні зміни:
12.11.1979

Місце народження: м. Маріуполь.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 2002 економіко-правовий ф-т Маріупольського гуманітарного ін-ту Донецьк. нац. ун-ту, 2005 асп-ру ІМВ Київ ун-ту за напрямом «міжн. право», 2007 магістратуру ІМВ за напрямом «міжн. відносини». Канд. дис. «Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальної функції: міжнародно-правовий аспект» ( 2005), докт. дис. «Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу» (2012). У Київ. ун-ті: 2006-08 мол. наук. співроб., з 2008 наук. співроб., з 2012 ст.наук. співроб каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Денисов Володимир Наумович

 • Останні зміни:
25.12.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту (1961). Працював: з 1962 – наук. співроб.-консультант наук.-орг. відділу Президії АН УРСР. З 1964 – асп., мол. наук. співроб., вч. секретар, старш. наук. співроб., з 1984 – зав. відділу міжн. права і порівн. правознавства Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Канд. дис. «Становлення і розвиток національної державності Об’єднаної Республіки Танзанія» (1967), докт. дис. «Правові системи країн тропічної Африки, що звільнилися від британської колоніальної залежності: Історико-теоретичне дослідження» (1981). У Київ ун-ті: з 1989-1996 викладав міжн. право в ІМВ за сумісн. на посаді професора. Вчен. звання проф. отримав 1989.

Читати далі >Дмитрієв Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
06.04.1945

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Закінчив 1969 Харків. авіац. ін-т, 2004 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Росія та міжнародне гуманітарне право (XІX – початок XX століття)» (1995), докт. дис. «Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право» (2003). Протягом 1969-88 працював в органах держбезпеки. У Київ ун-ті: 1988-95 – помічник декана, заст. дир. ІМВ; 1992-94 – асист. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Забара Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
12.07.1967

Місце народження: м. Артемівськ, Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві» (2002). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2008 доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ, з 2010 доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Задорожній Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
26.06.1960

Місце народження: смт Красний Кут, Антрацитівський району, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1982 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Генезис і еволюція мондиалізму: міжнародно-правові аспекти» (1988). У Київ. ун-ті: 1982-89 асист. каф. міжн. права та інозем. закон-ва ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1988-90 заст. декана цього ф-ту; 1989-2007 доц. каф. міжнародного права ІМВ, з 2003 завідувач цієї каф. У 2006-08 проректор з наук.-пед. роботи. Вчене звання проф. отримав 2008.

Читати далі >Кориневич Антон Олександрович

 • Останні зміни:
13.02.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2009 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, у 2009-2011 здобувач каф. міжн. права ІМВ. Канд. дис. «Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права» (2011). У Київ. ун-ті: 2009-2001 юрист ІІ кат., що проводить наук.-тех. роботу, з 2011 асистент каф. міжнародного права ІМВ. З 2012 – вчений секретар спец. вченої ради Київ. ун-ту Д 26.001.10 по захисту дис. на здобуття наук. ступеня канд. і докт. юрид. наук.

Читати далі >Кузьменко Лідія Рудольфівна

 • Останні зміни:
18.01.1982

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2007 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правова регламентація відносин, пов’язаних із діяльністю на випадок стихійних лих» (2010). У Київ. ун-ті: з 2011 асистент каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Кулеба Дмитро Іванович

 • Останні зміни:
19.04.1981

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2003 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту., 2005 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі у міжнародних організаціях» (2005). З 2003 на дипломат. роботі: аташе Управління юридичного забезпечення МЗС України (2003-2005), третій, другий секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ та UNCITRAL, 2005-2009), перший секретар, радник, начальник відділу Департаменту секретаріату Міністра МЗС України (2010-2012). З січня 2013 – радник Віце-прем’єр міністра України. У Київ. ун-ті: з 2011 – асистент каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Купчишин Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
12.06.1952

Місце народження: с. Перегінськ, Рожнятівського р-ну, Ів.-Франк. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закінчив 1974 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1977 асп-ру каф. міжн. права та інозем. зак-ва цього ф-ту. Канд. дис. «Влияние конституционных принципов внешенй политики Советского государства на основные принципы международного права» (1977). У Київ. ун-ті: 1977-82 викл. каф. міжн. права та інозем. закон-ва ф-ту міжн. відн. та міжн. права. З 1982 – на дипломат. роботі: співроб. Центру з прав людини Секретаріату відділен. ООН у м. Женева, Швейцарія (1982-88), слухач Дипломат. академії МЗС СРСР, м. Москва (1988-90). Другий, перший секретар відділу міжн. організацій МЗС України (1990-92), нач. Договірно-правового управління МЗС України (1992-93), радник-посланник Посольства України у Франції (1993-96), нач. Управління європ. і трансатлант. інтеграції МЗС України (1996-98), Пост. Представник України при РЄ (1998-2001), дир. Прав. департаменту МЗС України (2001-03), Посол з особливих доручень МЗС України (2003-05). – Надзвичайний та Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди, Пост. Представник України при Організації по Забороні Хімічної Зброї (2005-08). У 2008-2010 – Заст. Міністра закорд. справ України. З 2010 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Французькій Республіці, Представник України при ЮНЕСКО. З 2011 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Князівстві Монако. Нагороджений Почесн. грамотою КМ України (2002).

Читати далі >Лазня Віктор Опанасович

 • Останні зміни:
19.05.1918- 02.01.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1942 Об’єднаний Укр. Держ. Ун-т, м. Кзил-Орда зі спец-ті: «Рос. мова і літ-ра». Канд. дис. «Разоблачение германского милитаризма и фашизма в творчестве Вилли Бределя (20-е – средина 50-х гг.)» (1975). Учасник ВВВ. Після демобілізації з лав Рад. армії закінчив асп-ру Київ. ун-ту при каф. заруб. літ. ф-ту інозем. мов (1951-52). У Київ. ун-ті: з 1952 викл., старш. викл. каф. нім. філології, згодом доц. каф. теорії та практики перекладу ф-ту інозем. мов, зав. секції нім. мови; з 1960 заст. декана та в. о. декана ф-ту інозем. мов; у 1976-1986 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Здійснював довготермінові відрядження до Лейпціг. ун-ту (1970-80).

Читати далі >Лукашук Ольга Ігорівна

 • Останні зміни:
14.10.1953

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1975 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Тлумачення норм міжнародного права» (1980). У 1980-82 доц. каф. міжн. права Москов. держ. юрид. академії; 1982-90 доц. каф. філософії Київ. держ. пед. ун-ту інозем. мов. У Київ. ун-ті: 1990-93 доц. каф. міжн. права ІМВ.

Читати далі >Льовін Антон Валерійович

 • Останні зміни:
12.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юрижичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2006 ІМВ Київ. ун-ту, 2009 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів» (2009). У Київ. ун-ті: з 2009 асист. каф. міжн. права ІМВ.

Читати далі >Медведєва Марина Олександрівна

 • Останні зміни:
14.03.1981

Місце народження: с. Плесецьке, Васильківського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту (магістр міжн. права), 2005 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій» (2005). Працювала: викладач Київ. ун-ту права НАН України ім. В. Корецького (2005-07). У Київ. ун-ті: з 2007 асист., з 2012 доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Мицик Всеволод Всеволодович

 • Останні зміни:
22.04.1956

Місце народження: м. Комунарськ Луганcьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1979 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1985 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Внутрішньодержавне законодавство в рішеннях міжнародних судових установ» (1984), докт. дис. «Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин» (2005). У Київ. ун-ті: 1979–80 зав. наук.-метод. каб., 1985–90 асистент каф. міжн. права та інозем. законодавства, 1988-90 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Протягом 1992–99 та 2002-07 доц. ІМВ. У 1999-2002 докторант ІМВ. З 2007 проф. каф. міжнародного права ІМВ, з 2010 р. голова спец. вченої ради Київ. ун-ту Д 26.001.10 для захисту дис. на здобуття наук. ступеня доктора (канд.) юрид. наук.

Читати далі >Пазюк Андрій Валерійович

 • Останні зміни:
09.11.1974

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1996 юр. ф-т Запорізького держ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації» (2004). У 1997-98 проходив стажування Спільн. Прогр. Конгресу США та Верх. Ради; 1999 – курси з міжн. захисту прав людини Акад. прав людини, Фінляндія; 2002-04 – курси з телеком. політики, Ін-т відкритого сусп-ва, Угорщина, ел. уряд. Акад. ел. уряд. Естонія, курси інтернет-права, Гарвардська шк. права. Працював: 1996-97 юрисконс. ДПІ м. Запоріжжя, 1997-2003 – юрисконс. на різн. підпр. 2003-2006 – помічник нар. деп., 2006-08 – нач. упр. аналіт. забезп. Міністра трансп. та зв’язку України, 2008-10 – перш. заст. Голови Нац. Агент. з акредитації України, з 09.2012 – асист. каф. міжнар. права.

Читати далі >Ржевська Валентина Сергіївна

 • Останні зміни:
15.11.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 відділеня міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, 2003 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки» (2003). У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2008 доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Скринька Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
23.01.1978

Місце народження: м. Боярка, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, 2003 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід)» (2004). У Київ. ун-ті: 2000-03 асист. каф. порівн. правознавства, 2003-07 асист., з 2007 доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Тропін Захар Володимирович

 • Останні зміни:
27.06.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2006 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, 2008 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії» (2008). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. порівн. і європ. права, з 2008 асист. каф. міжнародного права ІМВ

Читати далі >Фурса Світлана Ярославівна

 • Останні зміни:
18.11.1961

Місце народження: смт Вовча Гора, Хмельницької обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1988 закінчила юридичний факультет Київського університету. Під час навчання працювала секретарем судового засідання, завідувачем канцелярії з цивільних справ Шевченківського районного суду м. Києва. 1989-1997 – асистент, 1997-2000 – доцент кафедри правосуддя юридичного факультету; у 2002–2010 – доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету. З 2010 – в.о. завідувача кафедри правосуддя; з липня 2011 – в. о. завідувача кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. З січня 2012 – завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.

Читати далі >Хонін Валентин Миколайович

 • Останні зміни:
25.09.1943

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1967 ф-т автоматики та електроприладобудування КПІ, 1973 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Теория международно-правового регулирования (объект і субъект в системе межнародно-правового регулированния)» (1975). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., старш. викл. каф. міжн. права та інозем. закон-ва ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1980 доц. кафедри міжнародного права ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи