ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дмитрієв Анатолій Іванович

06.04.1945

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Закінчив 1969 Харків. авіац. ін-т, 2004 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Росія та міжнародне гуманітарне право (XІX – початок XX століття)» (1995), докт. дис. «Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право» (2003). Протягом 1969-88 працював в органах держбезпеки. У Київ ун-ті: 1988-95 – помічник декана, заст. дир. ІМВ; 1992-94 – асист. каф. міжнародного права ІМВ. З 1995 – заст. дир., пров. наук. співроб. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З 2000 – перший проректор Київ. ун-ту права, зав. каф. міжн. права та порівн. правознавства. У 2000 обраний арбітром Міжнар. комерц. арбітраж, суду при ТПП України. З 2003 член наук.-консульт. ради при ВСУ. Досліджує проблеми міжн. права, міжн. комерц. арбітражу, порівн. правознавства. Засл. юрист України (1999). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2005). Осн. праці: Міжнародне гуманітарне право: основи концепції. К., 1999; Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право. К., 2001; Міжнародне публічне право: Практикум. К., 2001 (у співавт); Порівняльне правознавство. К., 2003 (у співавт.). Л-ра: Українська юридична енциклопедія. К., 2005. Т. 6.

Автор: С.Д. Білоцький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи