ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гнатовський Микола Миколайович

01.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1999 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, магістр міжн. права, 2002 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору» (2002). У Київ. ун-ті: 2002-03 асист. каф. порівняльного правознавства, 2003-07 асист. каф. міжнародного права, з 2007 доц. каф. міжн. права ІМВ. У 2004-09 вчений секретар спец. вченої ради Київ. ун-ту Д 26.001.10 для захисту дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. З 2009-10 заст. дир. ІМВ з навч.-метод. роботи. З 2009 р. – член Європейського Комітету із запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню, з 2013 – 2-й віце-президент Комітету. Сфера наук. інтересів: теорія та історія міжн. права, врегулювання міжн. спорів, міжн. кримінальне право, міжн. гуманіт. право, європ. право. Викладає нормат. курси: міжн. публічне право, теорія і практика міжн. права, спец. курси: міжн. кримінальне право, способи розв’язання міжн. спорів. Відп. секретар ред. колегії «Українського часопису міжнародного права» (2002-2008) та «Українського щорічника міжнародного права». Член редакційної колегії «Міжнародного журналу Червоного Хреста». Вчений секретар Української асоціації міжнародного права. Автор понад 60 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми. К., 2005.

Автор: С.Д. Білоцький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи