ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мицик Всеволод Всеволодович

22.04.1956

Місце народження: м. Комунарськ Луганcьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1979 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1985 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Внутрішньодержавне законодавство в рішеннях міжнародних судових установ» (1984), докт. дис. «Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин» (2005). У Київ. ун-ті: 1979–80 зав. наук.-метод. каб., 1985–90 асистент каф. міжн. права та інозем. законодавства, 1988-90 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Протягом 1992–99 та 2002-07 доц. ІМВ. У 1999-2002 докторант ІМВ. З 2007 проф. каф. міжнародного права ІМВ, з 2010 р. голова спец. вченої ради Київ. ун-ту Д 26.001.10 для захисту дис. на здобуття наук. ступеня доктора (канд.) юрид. наук.Напрями наук. та пед. діяльності: міжн. публічне право, держ. право заруб. країн, міжн. митне право, діяльність міжн. судових установ, міжн. захист нац. меншин, норми міжн. права, міжн. і внутрішньодерж. право, визнання в міжн. праві, правонаступництво держав. Підготував 7 канд. юрид. наук. Чл. Консультативного комітету Рамкової конвенції РЄ про захист нац. меншин (експерт від України, 1998-2004), Член Всеукр. громад. організації «Українська асоціація міжн. права»; член «Спілки адвокатів України». Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Автор 100 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Права національних меншин у міжнародному праві. К., 2004; Міжнародне право. Основи теорії. К., 2002; Міжнародне право. Основні галузі. К., 2004. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту. К., 2010.

Автор: С.Д. Білоцький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи