ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Висоцький Олександр Федорович

10.03.1921- 15.07.2007

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив екстерном 1952 юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1958 курси цивільних службовців ООН. Канд. дис. «Правові проблеми свободи наукових дослідів у відкритому морі» (1973), докт. дис. «Регіоналізм в міжнародно-правовому регулюванні морської діяльності держав» (1986). Працював у рад. установах (в Україні і за кордоном), у системі ЮНЕСКО. Наук. співроб., с. наук. співроб. (1969-2007), пров. наук. співроб. (1987) відділу міжн. права Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, зав. каф. міжн. і порівн. права Укр. академії зовн. торгівлі, Київ (з 1997), читав лекції в ін. ВНЗ. У Київ. ун-ті: проф. каф. міжнародного права ф-ту міжн. відносин та міжн. права (ІМВ) за сумісн. (1982-2007).

Наук. інтереси: проблеми міжн. морськ. права і міжн. екон. права. Експерт з міжн.-прав. питань ряду міжн. організацій. Учасник багатьох міжн. конференцій. Чл.-кор. АПрНУ (1992), Заслужений діяч науки і техніки України (1996). Осн. праці: Правовые проблемы свободы научных исследований в открытом море. К., 1974; Морской регионализм. Международно-правовые проблемы регионального сотрудничества государств. К., 1986; Сучасне міжнародне морське право та його застосування Україною. К., 1995 (у співавт.). Л-ра: Юридична енциклопедія. К., 1998. Т. 1. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1997/сумісн., Спр. 13-ПВС.

Автор: С.Д. Білоцький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи