ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародного приватного права кафедра Міжнародного приватного права кафедра

Сучас. назва з 2009. Передумовами створення каф. були набуття Укр. незалежності у 1991, розширення участі України, її юрид. осіб та громадян у міжн. приват. відносинах. Протягом різних етапів історії Київ. ун-ту в 1842-1992 викладання та дослідження міжн. приватного права відбувалося каф. міжнародного публічного права та каф. цивільного права та процесу Ун-ту Св. Володимира та Київ. ун-ту. Зі створенням каф. міжн. приват. права розпочався нов. етап розвитку науки міжн. приват. права Київ. ун-ту та визнання каф. як нов. центру приват. права України. Першим кер. каф. був д-р юрид. наук, проф. К.К. Сандровський (1992-95); з 1995 каф. завідує д-р юрид. наук, проф., А.С. Довгерт. Видатними представниками науки міжн. права в Київ. ун-ті були: проф. О.О. Ейхельман, проф. Г.К. Матвєєв, проф. Ю.Г. Матвєєв, проф. Г.К. Дмітрієва. Тепер на каф. працюють 3 д-ри наук, проф. (А.С. Довгерт В.І. Кисіль, О.М. Бірюков); 1 д-р наук, доц. (О.І. Виговський); 7 канд. наук, доц. (В.Я. Калакура, С.Ю. Козьяков, Б.М. Криволапов, О.Ю. Серьогін, Г.А. Цірат, Г.В. Галущенко, Ю.В. Черняк,); 1 канд. наук, асист. (А.Г.Покачалова). Наук. відкриттями і досягненнями каф. є створення основ теорії міжн. приват. права; внесок у відродження приват. права в Україні (1992-2004); розробка та теорет. забезпечення найважливіших приватноправ. документів, зокрема, Цивільного кодексу України (1992-2003) та Закону про міжн. приватне право (1992-2005); наук. забезпечення вступу України до Гаазької конференції міжн. приват. права (1995-2003). Каф. підготовлено 3 д-ри наук, понад 30 канд. наук. Каф. є унікальним наук. центром всеукр. значення. На каф. підготовлено підручники, навч. посібники та монографії з проблематики каф., у т.ч.: А.С. Довгерт. Цивільний кодекс України. Постатейний наук.-практ. коментар. Ч. І-ІІ. К., 2005-2006; А.С. Довгерт. Очерки международного частного права. К., 2006; А.С. Довгерт. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). К., 2004; А.С. Довгерт. Очерки международного частого права. Х., 2007; А.С. Довгерт. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону. Х., 2008. Каф. співпрацює з усіма каф. цивільного та міжн. права, що діють у ВНЗ Україні; має зв’язки з ун-тами та школами права США (Айова, Пенсільванія), Канади, Європ. країн (Болгарія, Німеччина, Італія). З 2004 у відповідності до Проекту співпраці з Університетом м. Пітсбург (США) при каф. діє Центр приват. права ІМВ. На постійній основі готується студ. команда на міжн. змагання з міжн. комерц. арбітражу ім. Вільяма Віса (м. Відень, Австрія). Л-ра: Висока місія. Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. К., 2006. А.С. Довгерт

Бірюков Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
25.04.1957

Місце народження: м. Макіївка, Донецької області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Київ. ун-ті: з 1996 асист., з 2002 доц., 2011 проф. каф. міжнародного приватного права ІМВ. З 2011 заст. директора ІМВ з наук. роботи. Здійснював наук. стажування у США (1994-95, 1997 та 2000-01); за грантом РЄ стажувався в Міжн. ін-ті уніфікації приват. права, м. Рим, Італія (1996), як стипендіат фундації Фулбрайта – у Школі права Нью-Йоркського ун-ту, США, (2000-01). Напрямки наук. діяльності: міжн. приватне, порівн. і цивільне право, банкрутство і цінні папери. Викладає навч. курси: Банкрутство, Цінні папери, Міжн. приват., інвестиц. і біржове право.

Читати далі >Виговський Олександр Ігорович

 • Останні зміни:
06.03.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив відділення Київ. держ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжн. права (2002). Канд. дис. «Правове регулювання застави цінних паперів в Україні» (2005), докт. дис. «Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві» (2012). В Київ. ун-ті: з 2005 – асист., доц. каф. міжн. приват. та митн. права ІМВ. Осн. напр. наук. діяльності: міжн. приват. право, порівн. цивільне право, міжн. фінанс. право, корпорат. право, правове регулювання обігу цінних паперів.

Читати далі >Галущенко Герман Валерійович

 • Останні зміни:
01.05.1973

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
В Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. міжн. приват. та митного права; з 2008 доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ. Осн. напрями наук.-пед. діяльності: міжн. приватне право, правова допомога, міжнародне торгівельне право.

Читати далі >Довгерт Анатолій Степанович

 • Останні зміни:
27.09.1949

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародне авторське право та країни, що розвиваються» (1982), докт. дис. «Правове регулювання міжнародних трудових відносин» (1994). У Київ. ун-ті: 1983-88 доц. каф. цивільн. права та процесу юрид. ф-ту, 1988-92 доц. каф. порівняльн. правознавства ІМВ; 1992-95 доц., з 1995 проф., зав. каф. міжн. приват. та митного права, тепер каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Калакура Віктор Ярославович

 • Останні зміни:
07.10.1964

Місце народження: м. Коломия Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив 1986 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи» (1993). У 1986 – стажист-дослідник відділу міжн. права Ін-ту. держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У Київ. ун-ті: з 1989 асист. каф. міжн. права, з 1991 асист., з 1995 доц. каф. міжн. приват. та митного права, тепер каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Кисіль Василь Іванович

 • Останні зміни:
28.10.1948

Місце народження: с. Григорівка, Обухівського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Расторжение иностранных браков в международном частном праве» (1980), докт. дис. «Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві» (2001). У Київ. ун-ті: з 1976 стажист-викл., асист., старш. викл., з 1984 доц., з 2002 проф. каф. міжнародного приватного права ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер ІМВ.

Читати далі >Козьяков Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
24.06.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 ф-т міжн. відносин та міжн. права, 1986 асп-ру каф. мiжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Забезпечення виконання норм міжнародного права в рамках Організації Об’єднаних Націй» (1987). У Київ. ун-ті: з 1987 асист., з 1993 доц. каф. мiжн. права та порівняльн. правознавства, тепер доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Криволапов Богдан Михайлович

 • Останні зміни:
11.11.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1993 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Позовна давність в міжнародному приватному праві» (1997). У Київ. ун-ті: з 1996 асист., доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Кучер Борис Іванович

 • Останні зміни:
19.07.1949

Місце народження: м. Брест, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1972 ф-т міжнародних відносин Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль международного права в осуществлении экономической функции социалистического государства» (1979). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., доц. каф. міжн. публічн. права, з 1992 доц. новоствореної каф. міжн. приват. та митного права.

Читати далі >Мережко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
14.02.1971

Місце народження: м. Бобринець Кіровоградської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив УІМВ (тепер ІМВ) Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. «Концепція гуманітарної інтервенції та механізм захисту прав людини в рамках ООН» (1996), докт. дис. «Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)» (2002). У 1997-98 доц. Дипломатичної академії України при МЗС України. У Київ. ун-ті: з 1998-2005 асист. каф. міжн. права, доц. к-ри міжн. приват. та митного права, з 2006 – проф. каф. міжн. приват. та митного права ІМВ.

Читати далі >Сандровський Костянтин Костянтинович

 • Останні зміни:
09.04.1929- 09.04.2003

Місце народження: м. Ленінград, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив юрид. ф-т Ленінград. держ. ун-ту (1952). Канд. дис. «Международно-правовые основы дипломатии специальных миссий» (1969), докт. дис. «Право зовнішніх зносин. Питання теорії і практики» (1990). У Київ. ун-ті: з 1969 старш. викл., доц. каф. міжн. права та інозем. закон-ва юрид. ф-ту, з 1971 доц. каф. міжнародного права і іноземного законодавства ф-ту міжн. відносин та міжн. права; 1976-79 – заст. декана цього ф-ту; з 1990 проф. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права УІМВ, пізніше ІМВ; 1992-95 зав. каф. міжн. приватного та митного права ІМВ, протягом 1995-2000 проф. цієї ж каф.

Читати далі >Серьогін Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
09.10.1977

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правове регулювання міжнародних туристичних відносин» (2002). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2006 доц. каф. міжн. приват. та митного права, зараз каф. міжнародного приватного права. У 2004 очолив кер. Проектом наук. співроб-ва ІМВ з Пітсбурзьким ун-том (Пенсільванія, США). Дир. Центру приват. права каф. міжн. приват. права.

Читати далі >Цірат Геннадій Артурович

 • Останні зміни:
26.11.1962

Місце народження: м. Таганрог, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. держ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, ф-т міжн. відносин та міжн. права (1989). Канд. дис. «Виконання іноземних арбітражних рішень» (2000). У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. міжн. приват. та митного права; з 2004 доц. каф. міжн. приват. та митного права ІМВ, нині – каф. міжнародного приватного права.

Читати далі >Черняк Юлія Валеріївна

 • Останні зміни:
20.04.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила юридичний ф-т Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2000). Канд. дис. «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України» (2006). У Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка: 2007-2009 – науковий співробітник науково-дослідної частини ІМВ, 2009-2010 – асистент каф. міжнародного приватного права ІМВ; з 2011 р. – доцент каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи