ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняк Юлія Валеріївна

20.04.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила юридичний ф-т Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2000). Канд. дис. «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України» (2006). У Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка: 2007-2009 – науковий співробітник науково-дослідної частини ІМВ, 2009-2010 – асистент каф. міжнародного приватного права ІМВ; з 2011 р. – доцент каф. міжнародного приватного права ІМВ. Напрямки наук. та пед. діяльності: міжн. приватне право, міжнародний цивільний процес, нотаріальне провадження за участю іноземців.

 Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України: Монографія. К.: Прецедент, 2008; Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / за ред. Доктора юридичних наук, проф. А. Довгерта. Х.: ТОВ «Одіссей», 2008 (у співавт.); Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: За ред. Фурси С.Я. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010 (у співавт.); Сімейне законодавство України: Посібник. К: Прецедент, 2006 (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю) (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи