ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Булкот Оксана Вікторівна

11.08.1981

Місце народження: смт Калинівка Бров. р-ну. Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2004 закінчила екон. ф-т, 2010 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – асист. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту. Канд. дис. «Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України» (2010). Сфера наук. інтересів: міжн. фінанси, міжн. вал. відносини та політика, європ. вал. інтеграція, ТНК. Осн. праці: Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму // Вісник Київ. нац. унів. ім. Т Шевченка, 2009, Вип. 110; Ефективність управління золотовалютними резервами України як одна із детермінант економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні, 2010, №4; Проблеми функціонування колективної валюти євро в умовах кризового глобального фінансового середовища // Формування ринкової економіки, 2012; Особливості реалізації валютної політики України в умовах динамічних змін глобальної економіки // Інноваційна економіка, 2012, № 12. 

Автор: О.В. Булкот

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи