ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дідківський Микола Іванович

03.01.1956

Місце народження: с. Ходаки Коростен. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1977 закінчив. екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 асист. каф. політ. економії, з 1987 – доц. каф екон. теорії та управління нар. госп-вом, з 1998 – доц. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту. 1987-94 – заст. зав. каф. екон. теорії та управління нар. госп-вом; 1990-95 – заст. декана екон. ф-ту; 2002-06 – заст. зав. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту. Канд. дис. «Критика буржуазних поглядів на поєднання національних та інтернаціональних екон. інтересів країн-членів РЕВ» (1980). Фахівець у галузі глобалізації міжн. економіки на мікро- та макрорівні, зовнішньоекон. діяльності підприємств, міжнародного трансферу технологій. 1983-87 – гол. профспілкового бюро екон. ф-ту. Автор бл.70 наук. праць, навч. посіб., співавт. монографії, 2 підруч. Осн. праці: Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці. К.,1994.Основи екон. теорії: політекономічний аспект. Підручник. 4-е вид. К., 2004. Міжнародна економіка. Підручник. 3-е вид. К., 2006.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Навчальний посібник.К.,2006. 

Автор: М.І. Дідківський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи