ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Андрій Павлович

26.11.1980

Місце народження: смт. Вороновиця Вінниц. р-ну, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

2003 – закінчив Ін-т міжн. відносин Київ. ун-ту, 2004 – Бізнес-школу при Корейському ін-ті розвитку економіки (м. Сеул, Корея). З 2004 – асист. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу» (2005). Сфера наук. інтересів: інвестознавство, міжн. екон. відносини і міграційні процеси. Провів перші ґрунтовні розрахунки позитивного впливу трудової міграції на розвиток економіки. З’ясував реальні масштаби і значення грош. переказів трудових мігрантів для суспільного розвитку України. Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Міграційний капітал: теорія, методологія, практика. К., 2010; Міграційний капітал в Україні. К., 2009; Міграційний капітал в країнах, що розвиваються. К., 2008; Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України. К., 2004; Іноземні інвестиції в Україні. К., 2004 (у співавт.); Інфраструктура інвестиційного розвитку. К., 2003 (у співавт.); Інвестиційний клімат в Україні. К., 2002. 

Автор: О.Л.Каніщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи