ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Каніщенко Олена Леонідівна

03.06.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1982 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1982-2002 – викл., доц. каф. пром. маркетингу НТТУ «КПІ». З 2002 – на постійній роботі на каф. міжнародної економіки ун-ту. Канд. дис. «Науково-технічна кооперація країн-членів РЕВ» (1988). Докт. дис. «Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні» (2008). Фахівець у галузі міжн. маркетингу. Розробила принципи маркетингового управління зовнішньоекон. діяльністю укр. п-в. Автор бл. 100 наук.праць.Осн. праці: Міжн. маркетинг у діяльності українських п-в: Монографія. К., 2007; Міжн. маркетинг: теорія і госп. ситуації: Навч. посіб. 2 вид., переробл. К., 2004; Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. 2-ге вид. К., 2004 (у співавт.); Міжн. маркетинг – електр. курс // WebCT, UDL (Укр. дист. освіта), 2000; Пром. маркетинг: теорія та госп. ситуації: Підруч. К., 1997 (у співавт.). 

Автор: І.Я.Софіщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи