ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кочергіна Наталія Леонідівна

01.01.1965 - 01.01.2011

Місце народження: м. Барановичі Брест. обл., Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 2000-06 – асист, з 2006 – доц. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту ун-ту. У 2003 – канд. дис. «Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації». Сфера наук. інтересів: міжн. економіка, міжн. екон. діяльність. Вивчає взаємодію країн-учасниць міжн. інтеграційних об’єднань, проблеми співроб-ва України у різноманітних сферах з різними суб’єктами міжн. економіки, перспективи та напрями розвитку міжн. менеджменту. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Міжнародна економіка: Підруч. Міжнародна економіка. Підруч. 3-е вид. К., 2006 (у співавт.). Формування зовнішньоекон. відносин – складова механізму інтеграції України у світове госп-во // Вісник Київського ун-ту. Економіка. 2001. Вип. 50; Нац. моделі економічного розвитку: пріоритети та перспективи для України // Вісник Київського ун-ту. Економіка. 2002. Вип.56; Суперечності трансформації зовнішньоекон. сектора України/ Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: економіка. №16, 2004 (у співавт.); Податкові системи заруб. країн. Навчально-метод. комплекс з курсу «Податкові системи заруб. країн». К., 2005 (у співавт.). Н.Л. Кочергіна

Автор: Н.Л. Кочергіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи