ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кочкіна Наталія Юріївна

07.08.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У1998 закінчила ф-т менеджменту та маркетингу НТТУ «КПІ». 3 2003 – асист., з 2006 – доц. каф. міжнародної економіки. Канд. дис. «Маркетингові комунікації як інструмент узгодження екон. інтересів виробника та споживача» (2004). Фахівець в галузі стратегічного планування міжн. рекламних кампаній, міжн. бізнес-комунікацій, товарної політики п-ва, ринк. досліджень. 2005-2011 заст. гол. наук.-метод. комісії екон. ф-ту та з 2005 – заст. зав. каф. міжн. економіки з навч.-метод. роботи. Автор і співавтор більш ніж 60 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Маркетинг. Підруч. К., 2009 (у співавт.); Сучасна екон. освіта: Україна і Болонський процес. К., 2006 (у співавт.); НМК професійно орієнтованих дисциплін з напряму підготовки «Міжнародна економіка» (кластер «Міжн. бізнес»). К., 2007 (у співавт.); НМК забезпечення викладання навчальних дисциплін «Міжнародна товарна політика» (К., 2011, у співавт.); «Бізнес-комунікації», «Міжнародні бізнес-комунікації» (К., 2012, у співавт.); Корпоративна релігія у системі стратегічного управління підприємством // Економічний часопис – ХХІ. 2012. №3-4 (у співавт.); Маркетингові комунікації на ринку високих технологій // Вісник Хмельницького національного університету. 2011. №6. Т. 2 (у співавт.); Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування // Маркетинг в Україні. 2010. № 6 (у співавт.). 

Автор: Н.Ю.Кочкіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи