ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крилова Наталія Василівна

07.01.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1997 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – на пост. роботі на каф. міжнародної економіки, з 2006 – на посаді доц., 2009 –  вчене звання доцента. Канд. дис. «Інвестиційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки» (2000). У 2001 році викладала на магістерській програмі в Бременському університеті. У 2006 – стажувалася в Кембриджському університеті. Сфера наук. інтересів: фахівець в галузі міжн. фінанс. ринків, міжн. торгівлі, вивчає основні напрями та фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зокрема вплив інформатизації на зміну структури екон. системи з метою підвищення конкурентоспроможності нац. екон. системи. Автор більше 35 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Міжнародна економіка. Підручник / Румянцев А.П. (ред.), Рокоча В.В. та ін. К., 2004 (у співавт.); Міжнародна торгівля. Навчальний посібник. К., 2008; Страхування / Базилевич В.Д. (ред.). К., 2008 (у співавт.); Цінні папери / Базилевич В.Д. (ред.). К., 2008 (у співавт.). 

Автор: Н.В. Крилова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи