ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузьома Олена Юріївна

19.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

1996 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2000 – асп-ру каф. міжнародної економіки. З 1999 – асист., з 2006 – на посаді доц. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту, 2011 – вчене звання доцента. Канд. дис. «Монетарні відносини в європейському екон. просторі» (2000). Фахівець в галузі міжн. екон. відносин. Вивчає взаємодію національних економік у глобалізованому світі; особливості розвитку європ. екон. інтеграції. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Міжнародна економіка: Підручн. / А.П. Румянцев (загальн. ред.). К., 2006 (у співавт.); Євровектор зовн. торгівлі України в контексті розширення ЄС // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка, 2007. Вип. 98; Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка, 2008. Вип. 103; Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни. К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2011. 

Автор: О.Ю.Кузьома

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи