ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пащук Лідія Віталіївна

11.11.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2003 закінчила  НТУУ «КПІ» за спец. «Маркетинг», у 2008 – асп-ру КНУ імені Тараса Шевченка. У 2009 – захистила дисертацію за спец. «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)».  Стажувалась в Міжнародній школі викладачів менеджменту в Бледі, Словенії. Має професійний диплом Чартерного інституту маркетингу, Великобританія. З 2011 – на посаді ас. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту. Сфера наук. інтересів: міжнародний менеджмент, маркетинговий менеджмент, управління проектами в міжнародному середовищі, стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки. Викл. курси: «Міжнародний менеджмент», «International management», «Оподаткування в міжнародному бізнесі», «Управління маркетингом», «Міжнародні організації». Осн. праці: Напрями використання маркетингу в системі управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. К., 2007. В 4 (71); Особливості застосування математичного апарату лінійного програмування в процесі підбору персоналу // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. 2010. 

Автор: Л.В. Пащук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи