ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пригара Ольга Юріївна

27.07.1980

Місце народження: м. Соснівка, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2002 закінчила ф-т менеджменту та маркетингу НТТУ «КПІ».  2002-05 – асп каф. міжн. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. міжн. економіки. Канд. дис. «Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів» (2006). Сфера наук. інтересів: дослідж. міжн. ринків, маркетинг, розробка стратегії виходу на міжн. ринки, інноваційна діяльність п-ва. Заст. зав. каф. міжн. економіки з виробничої практики. Автор і співавтор більш ніж 30 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Навчально-метод. комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка» (кластер «Міжн. бізнес»). К., 2007 (у співавт.); Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів // Міжнародна економічна політика. №4. 2006. С.54-80; Вторинна маркетингова інформація у дослідженні привабливості міжнародних ринків // Наук. вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. № 4. 2011.  С.221-226; Інноваційна політика підприємства: сучасні виклики та перспективи //  Маркетинг в Україні. 2012. №6. 

Автор: О.Ю. Пригара

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи