ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рокоча Віра Володимирівна

22.06.1951

Місце народження: м. Краматорськ, Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1973 закінчила екон. ф-т, 1977 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1977 працює на постійній основ. на екон. ф-ті: старш. інженер, з 1978 – асист., з 1984 – доц. каф. політ. економії, з 1996 – проф. каф. екон. теорії та управління нар. госп-вом, з утворенням на екон. ф-ті каф. міжнародної економіки – проф. названої каф. Сфера наук. інтересів: теорет.-методол. проблеми міжн. економіки, зокрема: моделі розвитку глобальної екон. системи (насамперед модель соц. ринк. господарства); сучас. тенденції глобалізаційного розвитку світових ринків. Внесок у розвиток екон. науки: концепція асиметричності глобальної екон. системи; концепція розподілу функції між державою та ринком в моделях національних екон. систем, кількісно-якісні параметри глобалізації світових товарних та фінансових ринків. Автор понад 60 наук. та науково-методичних праць. Осн. праці: Міжнародна економіка: Навч. посіб. У 2-х кн. К., 2000, 2003; Міжнародна економіка: Підруч. За ред. А.П. Румянцев. К., 2003 (у співавт.); Транснац. корпорації: Навч. посіб. К., 2001 (наук. редагування, у співавт.); Основи екон. теорії: політекон. аспект: Підруч. К., 1994-2002; Соціальне ринкове госп-во: більше ринку, менше держави? – Хмельницький, 1994. Л-ра: «Жінки Києва в науці». К., 2003.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи