ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Старостіна Алла Олексіївна

17.03.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1976 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1976-2002 – працювала в КПІ, з 1993-2002 – зав. каф. пром. маркетингу КПІ. З 2002 – на пост. роботі на каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту, зав. каф. міжн. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту. Докт. дис. «Теорія і практика маркетингових досліджень в Україні» (1999). Фахівець у галузі міжн. маркетингу та маркетингових досліджень. Розробила принципи маркетингового управління зовнішньоекон. діяльності укр. п-в. Сфера наук. інтересів: маркетингові дослідження, пром. маркетинг, міжн. маркетингові дослідження. Створення укр. школи маркетингових досліджень. Читає курси: «Маркетингові дослідження», «Міжн. маркетингові дослідження», «Основи маркетингу», «Методика наук. досліджень». Віце-президент Укр. Асоціації Маркетингу. Голова спец. вчен. ради Д.26.00.1.12. Засл. діяч науки і техніки України, «Відмінник Освіти». Осн. праці: Маркетингові дослідження. Практ. аспект. К., М. СПБ., 1998; Маркетинговые исследования. М., 2001 (1997, 2002, 2006); Маркетинг. Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); Пром. маркетинг. Теорія, світовий досвід, укр. практика. К., 2005 (у співавт.); Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика. Навч. посіб. К., 2009; Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч. / за ред. А.О. Старостіної. К., 2009; Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків. Підруч. / за ред. А.О. Старостіної. K., 2012. 

Автор: О.Л. Каніщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи