ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна

28.07.1982

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

В 2005 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту спеціальність «Міжнародна економіка», у 2011 – асп-ру каф. міжнародної економіки. З 2009 – асист. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту. Канд. дис. «Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування» (2012). Сфера наук. інтересів: міжн. екон. відносини, міжн. торгівля, проблеми підвищення конкурентоспроможності в міжнародній торгівлі, оцінювання ризиків міжнародної діяльності підприємств. Автор понад 20 наук. праць, серед них і публікації англ. мовою. Осн. праці: Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. К., 2011. №3 (70); Привабливість міжнародних ринків для українських виробників машинобудівної галузі // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. К., 2012. Вип. 132 (у співавт.); Методика оцінювання ризиків міжнародної діяльності підприємства // Бізнес Інформ. 2012. № 4 (у співавт.); Формування конкурентних переваги підприємств на міжнародних ринках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. К., 2012 (у співавт.). 

Автор: Л.О.Ярош-Дмітренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи