ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Журило Вікторія Володимирівна

14.04.1975

Місце народження: с. Лялічі Примор. краю, Росія.

У 1999 – закінчила НТТУ «КПІ» з відзнакою, отримала повну вищу освіту за спец. «Маркетинг», у 2003 – асп-ру НТТУ «КПІ». У 1999 – 2007 – на посаді асист. каф. пром. маркетингу НТТУ «КПІ». З 2007 року – на каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту. Сфера наук. інтересів: маркетинг інноваційних продуктів, ринк. поведінка споживачів. Осн. праці: Маркетинг. К., 2009 (у співавт.); Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продуктів високих технологій // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 233: В 5 т. Т. V. Дніпропетровськ, 2007; Товарознавство: Навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Маркетинг» усіх форм навч. 2007 (у співавт.). 

Автор: О.Л. Каніщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи