ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кучмій Олена Петрівна

24.10.1975

Місце народження: м. Кизил, РФ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1997 іст. ф-т, 2000 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень» (2006). У Київ. ун-ті: 1999-2000 асист. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ, 2000-07 наук. співроб. ІМВ, з 2007 асист., з 2011 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ. Читає нормат. курси: міжн. інформація, основи міжн. інформ. відносин. Автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Міжкультурне співробітництво у системі міжнародних відносин. К., 2006. Аналітика, експертиза, прогнозування. К. 2003 (у співавт.); Європейські комунікації: політичні, економічні, правові, дипломатичні, суспільні та культурні аспекти. К., 2006 (у співавт.). Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. К., 2006 (у співавт.). Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи