ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Литвиненко Наталія Павлівна

30.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1979 ф-т кібернетики Київського ун-ту. Канд. дис. «Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації» (2000). У Київ. Ун-ті: з 1979 інженер, ст. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. економічної кібернетика ф-ту кібернетики; з 1992 асист., з 2001 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ. Член Профкому Київ. ун-ту (1987-90). Напрями наук. діяльності: моделювання соц.-екон. процесів, політ. аналіз та прогнозування, організація управління, планування і регулювання економіки, моделювання та прогнозування міжн. інформац. відносин. Нагороджена грамотою МОН України (2008), Подякою Президента України (2009). Автор понад 60 наук. праць. Осн. праці: Методи прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. К., 2005; Математичні основи інформаційних технологій: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Основи економетрії: Навч. посіб. К., 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи